Nurcular / Nur Cemaati

I – Nurculuğa Reddiye!

II – Nur Cemaati Hakkında: Nur Cemaati Bir Titan Zincirimi?

III – Gerçekten Nurculuk İslam’a ve Kur’ana Uygunmudur?

IV – Nurculuk ve Nurcuların Gerçek Yüzü

V – Said Nursi din istismarcısı mıdır? Risale-i Nur Allah’tan Gelmiştir Diyenlere Abdulaziz Bayındır’dan Sert Eleştiri

VI – Nursuzlar:

VII – Cübbeli Ahmet Hoca’dan Diyalog Masalına İtiraz

 

.

I – Nurculuğa Reddiye!

Nurculuğa Reddiye

maksadımız bidat ve sapıklıkllardan insanları kurtarmak ve insanları ehli sunnet vel cemaat fırkasına çekmektir. cunku ateşten kurtulacak yegane fırka ehli sunnettir.

bir fırkanın adı ehli sunnet diye anılmıyorsa o zaten baştan bidat fırkası olmayı kabullenmiştir.şia havaric mutasavvıfe gibi tarih yalancılarla sahte peygamberlerle dini yıkıcı insanlıga zarar verici hareket ve
insanlara doludur.islam tarihi ve islamın büyük devletleri hep bu yıkıcı akımlardan zarar görmüştür.

şia,babek,ismaili,nusayri ve pekcok isyanlara tanık oldu tarih.tabi her isyan her zararlı hareket silahlı olmamıştır.bazılarıda fikri olmuştur.müslümanların itikadına saldıran onları dinden uzaklaştıran dinin
ozunu yalnıs tevil ederek müslümanların itikadını bozan hareketlerde olmuştur

işte bunlardan biriyle bugun karşı karşıyayız..takriben 50 sene evel osmanlının yıkılması ulemanın yurt dışına sürgün edilmesi ve meşayihi islamiyyenin feshedilmesi neticesiyle memlekette alim kalmamış isteyen istedigi bidatı yaymakta tabiri caizse kuzu yokken keçiler padişah olmakta idi..

işte bu harekette bu tarihlerde memleketin boş olan ve suistimale musait dini atmosferinden faydalanarak neşvu nema buldu.ilk senelerde mahkemelere gidip geldi bu hareketin kurucusu ve kitapları
diyanet işleri riyaseti 10 larca kez bu hareket hakkında menfii kararlar almıştır.bunlar 1965 senesinde nurculuk hakkında ismi ile neşredilmiştir

özal ve refahyol iktidarlarının ardından yanı başımızdaki irandada bir islam inkilabı zuhur etmesinden mutevellid turkiyede islam tırmanışa geçti.ve nurcular bundan çok istifade ettiler.ve fikirlerini hususen
gençlere universite ogrenci evleri ve dershanelerde empoze etmeye başladılar.bugunde televizyon radyo ve internet aracılıgı ile bu empoze devam etmektedir

malum olmuşturki ihtilalci siyasi partiler dini misyoner guruplar ve sigara imalatcıları hep gençleri hedef kitle olarak seçer.

islam dininin aslı kitap ve sunnettir.bunlardan dogan bir güneş ise fıkıh ilmimizdir.her müslümanın bir mezhebi taklid etmesi kendisi için hayırlı olandır.cunku herkes müçtehid degildir.halkın çogu avamdır ve dini meseleleri anlayamayacagı için bir mezhebi taklid etmesi onlar için evladır.

ancak bugün turkiyede insanlar kitap sunnet ve 4 mezhebden ziyade bazı sapık tarikatları cahil hocaları taklid etmekte.bunlar taklid edilmeye layık degiller bizatihi kendileri mukallid zaten. oyuzden her
müslümanın kendi dinine kitaba sunnete ve bir mezhebe uyması o mezhebde mevcut haramı haram helali helal bilmesi zaruridir.

mesela bakınız 4 mezhebde çalgı aletlerini dinlemek haram oldugu halde nurcular bunu helal saymaktalar.resulullah sakal salın bıyıkları kısaltın s