İslami Ülkelerde Zina, Tecavüz ve Türk Kanunları

I – Kur’an da Zina ve Cezası

II – Türk Hukukuna Göre Zina ve Cezası Nedir?

III – Zinayı Engelleme Konusunda Türkiye Hukukundaki Zorlaştırılan Evlenme ve Boşanma Hükmü Toplumda Zinayı Engeller: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında Evlenmenin ve Boşanmanın Getirdiği Yükümlülükler ile 2 Günlük “Evlilik” Adı Altındaki Zinanın Engellenmesi

IV – Günümüz İslam Hukukunda Zina ve Cezası

V – İslam Alimlerine Göre Tüm Cinsel Yaklaşımlar Zinaya Girer

VI – İslam Alimlerine Göre Kadın erkek birlikteliğinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Kız arkadaşlarla konuşmanın bir sakıncası var mıdır? Kadın ile erkek arasında caiz olmayan durumlar nelerdir?

VII– Teorik Olarak Şeriat Olsaydı, Üniversiteli Kızlar Hamile Kalıp Çocuklarını Öldürmezlerdi

VIII – Muta Nikahı Nedir?

IX – Gerçek Hayatta İslam ve Zina: Tek Gecede 8 Erkekle Muta Nikahı Kıyılan Kadın

X – Suriyeli

IX – Gerçekten Muta Nikahı Kur’an daki İslam Anlayışına Uygunmudur? Fuhuşun Adı’nın Legalleştirmek Amaçlı Muta Adı Altında İşlenmesi!

VIII – Günümüzde İslam Hukuku’nun Zinaya Zemin Hazırlaması: Evet Ama İslam Hukukunda İmam Nikahının Şartları Nelerdir?

IV – İslam Hukukunda Zinanın Sınırları

II – Kur’an’da Zina ve Cezası

III – Kur’an da Neden Zina İçin 4 Şahit İsteniyor?

V – Kur’an da Açıkças Nasıl Evlenileceği veya Zina’nın Ne Olduğu Bildirilmediyse, Ozaman Allah Zina ve Evlilik Kavramını Yaşanılan Ülkenin  Zina Hakkındaki Yorumuna Göre Değişiyor Olabilirmi?

IX – Hangisi Kur’an a Daha Uygun: Günümüzdeki İslam Hukuku vs Türkiye Hukuku; İslamiyet Zina Kapısını Açan Bir Din Olabilirmi?

IX – Zinayı Engelleme Konusunda İslam Hukuku vs Türkiye Hukuku: Hangi Boşanma Hükmü Toplumda Zinayı Engeller;Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında Evlenmenin ve Boşanmanın Getirdiği Yükümlülükler ile 2 Günlük “Evlilik” Adı Altındaki Zinanın Engellenmesi

II – Kur’an’da Zina ve Cezası

III – Kur’an da Neden Zina İçin 4 Şahit İsteniyor?

IV – İslam Hukukunda Zina ve Cezası

V – Tüm Cinsel Yaklaşımlar Zinaya Girer

VI – Şeriat Olsaydı, Üniversiteli Kızlar Hamile Kalıp Çocuklarını Öldürmezlerdi

VII – Kadın erkek birlikteliğinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Kız arkadaşlarla konuşmanın bir sakıncası var mıdır? Kadın ile erkek arasında caiz olmayan durumlar nelerdir?

VIII – Muta Nikahı Nedir?

IX – Hangisi Kur’an a Daha Uygun: Günümüzdeki İslam Hukuku vs Türkiye Hukuku; İslamiyet Zina Kapısını Açan Bir Din Olabilirmi?

XI – Peki Bu Adamların “Sizin Devletinizin Kurallarını Hiçe Sayıyoruz, İslam Adına Yanlış Birşey Yapmadık” Dedikleri ve İstediği İran Şeriatı Sonrası Kadınların Durumu Ne Olacak?

XII – İslami Devletlerde Tecavüz ve Cezası;

XIII – Türkiye Kanunlarında Tecavüz ve Cezası

XIV – Tecavüz ve Zina Kanıtında Bilimin Önemi: Bilim Olmasa ve Kişi “Bu Bir İftira, 4 Şahit Getirin” Diyene 4 Şahit Olarak Video Kayıtları ve DNA Örnekleri

XV – Zinanın Toplumda Serbest Bırakılması ile Tecavüz Kavramının Anlaşılamaması;

XVI – Sonuç?

.

 

I – Kur’an’da Zina ve Cezası

17:32 – Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.

24:2 – Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.

4:15 – Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin.

24:4 – Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.

24:5 – Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.

Nûr, ayet: 11-16.  ”Muhammed’ in eşine o yalanı uyduranlar, içinizden bir gürûhtur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. O, sizin için hayırlı olmuştur. O kimselerden her birine, kazandığı günâh karşılığı, cezâ vardır. İçlerinden elebaşılık yapana ise, büyük azâb vardır. Onu işittiğiniz zaman; erkek, kadın mü’minlerin, kendiliklerinden hüsn-ü zanda bulu- nup da: ‘Bu apaçık bir iftiradır!’ demeleri gerekmez miydi? Dört şahid getirmeleri gerekmez miydi? Işte bunlar, şâhid getirmedikçe Allah katında yalancı olanlardır. Allah’ın dünyâ ve âhirette size lutuf ve merhameti olmasaydı o kötü sözü yaymanızdan ötürü, büyük bir azaba uğrardınız. Onu dilinize dolamıştınız. Bilmediğiniz şeyleri ağzınıza alıyordunuz. Onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Oysa Allah katında önemi büyüktü. Onu işittiğinizde: ‘Bu konuda konuşmamız yakışık almaz. Hâşâ, bu, büyük bir iftiradır.’ demeniz gerekmez miydi?”

Kuranda zina ile alakali tahmini 15 ayet geçiyor
4:15 – Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin.
4:25 – Sizden her kim hür mümin kadınları nikah edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası ile nikahlamak var. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin izni ile ve mehirlerini örfe göre vermek suretiyle cariyelerden iffetli olan, zina etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli bulunan cezanın yarısı kendilerine lazım gelir. Bu hükümler, içinizden günah işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz ise, sizin için daha hayırlıdır. Allah Gafûrdur, Rahimdir (çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir).
17:32 – Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.
24:2 – Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.
24:3 – Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, müminlere haram kılınmıştır.
24:4 – Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.
24:5 – Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
24:6 – Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesidir.
24:7 – Beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
24:8 – Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi,
24:9 – Beşinci defa da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise, Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.