Hz Muhammed’in Fiziği Ve Resimleri

I – Cübbeli Ahmet Hoca: Hz Muhammed’i Rüyamda Görmek Nasip Oldu

II – Hz Muhammed’in Fiziksel Görünüşü:

III –  Canım, hz muhammed o şekildedir demek istemiyorki o şekilde göründü demek istiyor, bunda Abartılacak Ne Varki? 

.

I – Cübbeli Ahmet Hoca: Hz Muhammed’i Rüyamda Görmek Oldu

Aşağıdaki Link’in 02.50 ve Sonrasını Dinleyin:

“Hz Muhammed’i Evvelcede gördüm fakat bu sefer net gördüm. Ama sorsanız ki şukadar insandan en çok kime benziyor, aynı efendi hazretlerinin (Mahmut Efendi) yüzü, bizim efendi hazretlerinin yüzü varya, kaldır onu koy onu.” 

http://www.youtube.com/watch?v=azeclMCd6Z4

 

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Gençliğinden

http://www.mahmudelofi.com/2011/08/22/mahmud-efendi-hazretlerimizin-gencliginden/

 

II – Hz Muhammed’in Fiziksel Görünüşü:

FAHRİALEM’İN FİZİĞİ ve RESİMLERİ

Muhammed hazretlerinin Danimarka’da yayımlanan çirkin karikatürleri büyük tepki toplamıştı. O karikatürlerde resmedilen görüntülerin gerçek olmadığını biliyoruz. Peki ama hiç resmi çizilmemiş miydi? Fiziği, görüntüsü nasıldı?

Halife Ali’nin resimleri var da neden peygamberin resmi yok?

O dönemlerde yaşayanların hiçbirinin resmi yok. Ali’nin resimleri tabi ki gerçek değil. Çizilmiş bir portresi yok ki ona benzetilerek yapılmış olsun. Resimlerin tümü temsili resimler. Tasvirlere göre çizildiği söylense de aslına benzer bir yanı olduğunu düşünmek yanlış olur. Tabi ki bu temsili resimlerde güzel bir görüntü verilecek, fiyakalı bir resim çizilecektir. Aşağıdaki resim de bunlardan biridir ve Muhammed ile Ali böyle bir imajla temsil edilmişlerdir.

hzmuhammedhzalib9sl

Rivayete göre; Muhammed yaşarken bir Müslüman tüccar, Hindistan’a yaptığı yolculuklar sırasında bir kabileye İslam’dan ve peygamberden bahseder. Kabile mensuplarının merakı ve isteği üzerine, döndükten sonra Muhammed’in resmini çizdirir. Kabileye götürüp gösterdikten sonra resim imha edilir.

Bu rivayetin doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Muhammed’in yaşamadığı bile iddia edilirken, birbiriyle tezat fiziki özelliklerini anlatan hadisler ve bu özelliklerine göre düzenlenmiş resimler ne derece doğru olabilir?

Osmanlı minyatürlerinde Muhammed’in yer aldığı bir sürü resmin olduğunu biliyoruz. Bu resimlerde yüzüne yer verilenler olduğu gibi yüzü boş bırakılanlar da var. Âli’nin resimleri ise ortalıkta satılıyor. Muhammed’in yüz resimleri birbirini pek tutmazken, Ali’nin resimleri genelde aynı yüze sahip.

İstenseydi elbette yaşadığı dönemde peygamberlerinin de, halifelerinin de resimlerini çizebilirlerdi. Ama İslam’da canlı insan ve hayvan tasvirleri haramdı, yasaktı. Kur’an’a yazılmamış sözleri ve hayat hikayesi bile yaşadığı iddia edilen dönemden 200-300 yıl sonra yazıya döküldü. Daha önce çizilip saklanmış bir resmi yoksa, o kadar uzun zamandan sonra kim resmini yapabilir ve bu yaptığı resim ne kadar doğru olabilir. Aynı şekilde Ali’nin resimleri de..

Hadislerde ve kitaplarda Muhammed şöyle resmedilir:

“Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlı idi. Mübarek yüzü ayın on dördündeki dolunay gibi parlardı… Burnu gayet güzel idi… Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı idi. Ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı… Boynu sanki bir gümüş hüzmesi idi… İki omuzu arası geniş, omuz kemik başları kalın idi…”

“Resulullah Efendimizin boyu; ne çok uzun, ne de fazla kısa idi. Teni de ne duru beyaz, ne de koyu esmerdi. Saçları ise ne düz, ne de kıvırcık idi.”

“Peygamber Efendimiz (sav), ne aşırı derecede uzun, ne de kısa idi; O bulunduğu topluluğun orta boylusu idi. Saçları, ne kıvırcık ne de dümdüzdü; hafifçe dalgalı idi. Mübarek yüzlerinin rengi kırmızıya çalar şekilde beyaz; gözleri siyah; kirpikleri sık ve uzun; omuz başları iri yapılı idi.”

“Allah Resulünün alnı geniş olup hilal kaşlıydı, kaşları gürdü. Iki kaşı arası açık olup, halis bir gümüş gibiydi. Gözleri pek güzel, bebekleri simsiyahtı. Kirpikleri birbirine geçecek şekilde gürdü. Güldüğünde dişleri çakan şimşek gibi parıldardı. Iki dudağı da emsalsiz şekilde güzeldi. Sakalı gürdü. Boynu pek güzeldi, ne uzun ne kısaydı. Boynunun güneş ve rüzgar gören kısmı altın alaşımlı gümüş ibrik gibi gümüşün beyazlığı ve altının da kırmızılığını yansıtır şekilde parıldardı. Göğsü genişti, göğsünün düzlüğü aynayı, beyazlığı da ayı andırırdı. Omuzları genişti. Kol ve pazuları irice idi. Avuçları ipekten daha yumuşaktı.”

. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip (uygun, aralarında muntazam bir nisbet bulunan), endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avuçları geniş, boynu uzun ve mevzun (yakışıklı, her bir vasfı ölçülü) ve gümüş gibi saf, omuzları ve pazuları ve baldırları iri ve kalın, bilekleri uzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mubarek cildi ise ipekten yumuşak idi.

Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, oval yüzlü idi.

Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık, fakat kaşları birbirine yakın idi,

“Ben Resulullah Efendimizin kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mührünü gördüm. O, güvercin yumurtası büyüklüğünde kırmızımtırak bir yumru idi (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 36) .”

Simak b. Harb (ra) aktarıyor:

“Cabir b. Semüre’den işittim. Ona, Hazreti Peygamber (sav)’in saçlarının ağarma durumu sorulmuştu. O da: Mübarek başlarını yağladıkları zaman saçlarının akı gözle farkedilmez; fakat başlarına yağ sürmedikleri anlarda beyazları görünürdü (İbn Adiyye el-Kamil; Huccetü’l İslam İmam Gazali, İhya’u Ulum’id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 679) ” dedi.

İbn Abbas rivayet ediyor:

Peygamber Efendimiz: “Gözlerinizi ismid ile sürmeleyiniz. Zira ismid ile sürmelemek göze cila verir ve kirpik bitirir.” buyurmuşlardır. İbn Abbas der ki: “Hatta Rasûlullah Efendimiz’in bir sürmedanı olup, her gece yatmadan önce bu sürmedandan üç kere sağ gözlerine, üç kere de sol gözlerine sürme çekerlerdi.”

Kaynakça:

Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid, İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani, 5. cilt, İz Yayıncılık, s. 31

Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 7-8) .”

http://www.zombietime.com/mohammed_image_archive/islamic_mo_face_hidden/

http://www.alevilerbirligi.com/showthread.php?t=11131

http://panteidar.wordpress.com/2011/03/26/muhammedin-fizigi-ve-resimleri/

Hz. Muhammed fotoğrafı olay yarattı

İTÜ Sözlük’te Hz. Muhammed’i resmettiği iddia edilen bir fotoğrafın yayınlanması sanal alemi birbirine kattı.

hz-muhammed

‘İslamiyet öncesi dönemde hanif olduğu bilinen allah’ ın resulü’ şeklinde bir not düşülerek paylaşılan fotoğraf sanal alemde binlerce kez görüntülenirken, fotoğrafın İslam’a hakaret olduğunu savunan internet kullanıcıları yazdıkları yorumlarla fotoğrafa büyük tepki gösterdi.

http://www.habera.com/haber/Hz-Muhammed-fotografi-olay-yaratti/152736

Hz Muhammed’in Tahmini Resimleri:

.

İSLAMİ TASVİRLER

Muhammed’in Veda Hutbesi sirasindaki tasviri (Muhammed sagdaki)
El-Birûni”nin El-Âsâr’il-Bâkiye an’il-Kurûni’i-Hâli-ye isimli kitabindan alinmistir. Sergilendigi yer: The Bibliotheque Nationale, Paris (Manuscrits Arabe 1489 fol. 5v).

Ayni tasvirin bir baska versiyounu
Bulundugu yer: Edinburgh University Library, Scotland

Yukaridaki resimlerde tasvir edilen Muhammed’in yüz detaylari

1920 veya 1930″lu yillara ait oldugu sanilan ve Muhammed’in Medine’ye hicretini tasvir eden Cezayir’e ait bir kartpostal

Tebrizli Reşidüddin Hamedani’nin 14. yy’da yazdigi Cami’üt-Tevarih isimli kitabindan Muhammed tasviri

Bir yukaridaki tasvirde gösterilen Muhammed’in detaylari

Tebrizli Reşidüddin Hamedani’nin yine Cami’üt-Tevarih adli kitabindan baska bir Muhammed tasviri. Muhammed karsilanirken sagdaki pencerede Hristiyan bir rahip tarafindan ragbet görmüyor. Bulundugu yer: Edinburgh University Library, Scotland.

Bir yukaridaki tasvirde gösterilen Muhammed’in detaylari

Reşidüddin Hamedani’nin kitabinda baska bir Muhammed tasviri: Genc yaslardaki Muhammed’i Kabe’deki Hacer ül Esvad tasini yerine yerlestirirken tasvir eden cizim…

Bir yukaridaki resmin detaylarinda Muhammed

Reşidüddin Hamedani’nin yine Cami’üt-Tevarih adli kitabinda Muhammed’in dogumunu tasvir eden cizim. Bulundugu yer: Edinburgh University Library, Scotland

Reşidüddin Hamedani tarafindan Muhammed’in Burak isimli mitolojik canli üzerinde Mirac’a yükselirken resmedildigi tasvir

Yukaridaki resimde Burak üzerinde oturan Muhammed’in detaylari

Reşidüddin Hamedani’nin yine Cami’üt-Tevarih adli kitabinda Muhammed (en sagdaki) ve Ebu Bekir Medine’ye giderken solda bir kadin onlara keci sütü sagiyor..

Reşidüddin Hamedani’nin yine Cami’üt-Tevarih adli kitabinda Muhammed ölüm yatagindayken..

BU VE ALTTAKI DIGER 5 RESIM 15.YÜZYILDAN KALMA OLUP IRAN KÖKENLIDIR

http://muhammedkarikaturleri.wordpress.com/islami-tasvirler/

III –  Canım, Hz Muhammed o şekildedir demek istemiyorki o şekilde göründü demek istiyor, bunda Abartılacak Ne Varki? 

Öncelikle bu adamlar video danda anlayabileceğiniz gibi tolantılarda öyle bir konuşuyorlarki, insanlarda öyle bir algı meydana getiriyorlarki, sanki sadece kendileri gaybı biliyorlar, Allak ve Hz Muhammed ile araları çok iyi ve aktif olarak daha cennete gitmeden görüşüyor ve konuşuyorlar. Hz Muhammed Ençok Mahmut efendiye benziyor, sizde ne algısı oluşturuyor? Çok açık konuşuyorum, bu iddia bende “Hz Muhammed =  Mahmut Efendi”  ve “Mahmut Efendiye Uyarsam Hz Muhammed’e uymuş olurum” algısı oluşturuyor.

Adamların bu “Bakan tanıdığım var, sırtın yere gelmez” felsefesini benimsemiş “Sen benim kim olduğumu biliyormusun?” tavırlar ,Doğal olarak insanlarda “Ulan bunlar doğru yoldalar, uysam cennete girmek garanti” gözüyle kişilere bakmalarına, ne olursa olsun, ne görürlerse görsünler bulundukları tarikatın fikirlerini koşulsuz takip etmelerine sebep oluyor.

Gayb bilinemeyeceği için, gayb konusun da da bol bol atıp tutuyorlar, neyseki teknoloji günümüzde o kadar gelişti ki adamların “Hz Muhammed’i gördüm, aynı mahmut Efendi” yalanları anlaşılabiliniyor.

Hz Muhammed’e ilk Kur’an indiği dönemi bir düşünün; müslümanlığı kabul eden sahabe bu adamlar gibi “Doğru yoldayım, ne olursa olsun müslüman olmayacağım” deseydi müslüman olabilirmiydi? İnançlarındaki sağlamlık sebebiyle cennetemi yoksa cehennememi giderlerdi? Bugünkü eleştirdiğiniz Hristiyanlar, putperetler veya x dinine sahip kişiler ile bu Tarikat cemaati arasında ne fark var?

Bir Cevap Yazın