Hz Muhammed’in Fiziği Ve Resimleri

I – Cübbeli Ahmet Hoca: Hz Muhammed’i Rüyamda Görmek Nasip Oldu

II – Hadislere Göre Hz Muhammed’in Fiziki Görünüşü Nasıldı?  Hz Muhammed’in Tanımlanan Fiziksel Özellikleri

III – Hz Muhammed’in Fiziksel Görünüşü:

IV – İslami Kaynaklarda Hz Muhammed Resimleri

V – Kitaplarda Hz Muhammed’in Görünüşü

VI - Islamic Depictions of Mohammed with Face Hidden 

VII – European Medieval and Renaissance Images

VIII – Miscellaneous Mohammed Images 

IX - Islamic Depictions of Mohammed in Full 

X –  Canım, Hz muhammed O Şekildedir Demek İstemiyorki O Şekilde Göründü Demek İstiyor, Bunda Abartılacak Ne Varki? 

.

I – Cübbeli Ahmet Hoca: Hz Muhammed’i Rüyamda Görmek Oldu

Al-i İmran, 3/78

“Kitap ehlinden öyle bir güruh da vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye, dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Halbuki o, kitaptan değildir. “Bu, Allah katındandır.” derler; oysa o, Allah katından değildir. Allah’a karşı, kendileri bilip dururken, yalan söylerler.”

 

Cübbeli’nin rüyası: “Peygamberimizin yüzü Mahmud Efendisi’nin yüzünün ‘aynısıymış’!!!”

 

Butür Cematler Kendi Vaaz Video’larını Sürekli İnternet Ortamından Kaldırdıkları İçin Eğer Video Çalışmazsa Cübbeli Ahmet Hoca Tam Olarak Şunları Diyor

“Hz Muhammed’i Evvelcede gördüm fakat bu sefer net gördüm. Ama sorsanız ki şukadar insandan en çok kime benziyor, aynı efendi hazretlerinin (Mahmut Efendi) yüzü, bizim efendi hazretlerinin yüzü varya, kaldır onu koy onu.” 

 

Peki Mahmud Efendi Hazretleri Görünüş Olarak Neye Benziyor?

http://www.mahmudelofi.com/2011/08/22/mahmud-efendi-hazretlerimizin-gencliginden/

.

II – Hadislerda Hz Muhammed’in Tanımlanan Fiziksel Özellikleri

Hazreti Muhammed’in (S.A.V) fiziki özellikleri nasıldı? Vefat ettiği zaman saçı ve sakalı ne durumdaydı? Peki Hz. Peygamber, ne renk elbise giyerdi?

Kanal 7 ekranlarından tanıdığımız Doç. Dr. Mustafa Karataş, Yeni Şafak Gazetesi’ndeki ‘Rahmet Damlaları’ adlı köşesinde “Hz. Peygamberin Şemaili”ni yazdı. Peygamber efendimizin fiziki olarak dengeli bir vücuda sahip olduğunu, Hz. Ali (r.a) ve Ahmet Cevdet Paşa’dan örnekler vererek, kaleme aldı.

İşte Karataş’ın bugünkü yazısı:

Allah Rasulü Hz. Muhammed (a.s)’in sîreti kadar sûreti de güzeldi. Hz. Peygamber dengeli bir vücuda sahipti. Onun görünüşünde insanı rahatsız edecek bir şey yoktu. Boyu, saçları, başı, burnu, gözleri, sakalı, dişleri, boynu vs. her şeyi düzgün ve dengeliydi. Hz. Ali (r.a) kendisine Rasulullah (a.s)’ın beden yapısı sorulduğunda Sevgili Peygamberimizin fizikî özelliklerini şöyle anlatmaktadır:

Rasulullah (a.s) ne son derece uzun ne de son derece kısaydı, o, orta boyluydu. Saçları, tam düz olmayıp, biraz kıvrımlıydı. Şişman olmadığı gibi yüzü tamamen yuvarlak da değildi ve rengi kırmızıya çalan beyazdı. Gözleri kara, kirpikleri uzundu. Mafsal kemikleri ve omuzlarının arası iriydi. Avuçları ve ayakları dolgundu. Yürüdüğü vakit, yamaçta yürüyormuş gibi sert adımlar atardı. Bir tarafa döndüğünde bütün vücuduyla dönerdi. İki omuzu, arasında Peygamberlik mührü vardı; zira o, Peygamberlerin sonuncusuydu. Gönlü cömert ve aksanı en düzgün kişiydi. Gayet yumuşak tabiatlı, muaşereti de soylu idi. Ansızın gören (heybetinden) ilk anda ondan çekinir, fakat tanıdıkça onu daha çok severdi. Kendisini tanımlayan kimse, ‘Ne ondan önce ne de ondan sonra asla bir benzerini görmedim’ derdi.’ ‘

Hz. Peygamber’in şemâiliyle ilgili rivayetleri en güzel bir biçimde derleyen Ahmet Cevdet Paşa onun fiziki özelliklerini şöyle anlatıyor:

‘Rasulullah (a.s)’in mübarek vücudu güzel, her azası birbirine uygun, boy ve posu gayet düzgün, alnı, göğsü, iki omuzlarının arası ve avuçları geniş, boynu uzun ve her şeyi ölçülü; gümüş gibi saf; omuzları, pazuları ve baldırları iri ve kalın, bilekleri uzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşaktı.

Aşırı olmamak üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, oval yüzlü idi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık, fakat kaşları birbirine yakındı.

O Yüce Peygamber, parlak gül renginde, yani ne çok beyaz ne de esmer olmayıp, bu iki rengin ortası gül kırmızısına benzer beyaz, nurani ve berrak olup, mübarek yüzünden adeta nur parlardı. Dişleri, inci gibi parlak ve ışıl ışıl olup, söylerken ön dişlerinden nur saçılır; gülerken mübarek ağzı, şimşek gibi ışıklar saçarak açılırdı.

Vefat ettiği zaman saçı ve sakalı henüz ağarmaya başlamış; saç ve sakalında yirmi kadar beyaz kıl vardı.

Duyu organları fevkalade sağlam ve kuvvetli idi. Pek uzaktan işitir ve kimsenin göremeyeceği yerden görürdü. Hülasa en güzel ve müstesna surette yaratılmış bir mübarek varlık idi. Onu ansızın gören kimseyi bir sevgi kaplar, O’nunla sohbet eden ve görüşen kimse, O’na can-ı gönülden tutulur ve âşık olurdu. İnsanlardan kim hangi derecede saygıya layıksa ona göre davranır; akrabalarını da görür ve gözetir, onlara da ikram eylerdi. Ancak akrabası da olsa onları, diğer ashabından ayrı tutmaz ve farklı muamele etmezdi.

Hizmetçilerini pek hoş tutar; Kendisi ne yer ve ne giyerse, onlara da onu yedirir ve onu giydirirdi. Son derece cömert, eli açık, herkese iyilik eder, ikramda bulunur, şefkat ve merhametle davranır, affetmeyi ve bağışlamayı sever, hem cesur hem de yumuşak huylu idi. Verdiği sözde durur, her zaman doğruyu söylerdi. Sözün özü, ahlakının güzelliği, zekâsının keskinliği ile bütün insanlığın üzerinde ve her türlü övgüye layık idi. Yeme ve giyme hususunda yoksulluk derecesinde yaşar, her şeyde aşırı olmaktan uzak dururdu.’

Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak onun daha çok beyaz renkli elbiseleri tercih ettiğini biliyoruz. O toplumda diğer insanların giydiği kıyafetleri giymiş, elbisenin temiz ve yırtıksız olmasına dikkat etmiştir. Ayrıca kendisine getirilen hediye giysileri de kullanmıştır. Yün, keten ve pamuklu giysiler giymiş ancak ipek kumaştan yapılmış elbiseleri kullanmamıştır.

Resûlullah (a.s) daima güzel kokar, saç ve sakalının bakımına son derece dikkat ederdi. Sakalını hiçbir zaman dağınık bırakmamış, bunu başkaları için de hoş karşılamamıştır. İtikafta olduğu zamanlarda bile başını mescidden odasına uzatarak hanımlarına saçlarını yıkatmıştır. O saçını ve sakalını kontrol etmek için ayna kullanmış, gözlerine sürme çekmiştir. Öte yandan çirkin olacağı için sadece tek ayağa ayakkabı giyilmesini de yasaklamıştır.

Kaynak: Yeni Şafak

http://ramazan.haber7.com/oruc/haber/906559-mustafa-karatas-hz-peygamberin-semailini-yazdi

 

Hz Muhammed’in Robot Resmi Çizilebilinirmi?

Tarif üzerine Robot resim çizebilenlere Muhammed’in tanımını yapan Siyer veya İslam tarihi ansiklopedisi vs… gibi bir çok kaynaklarda yapılan tarifleri üzerine resmedilmeye kalksa nasıl bir görünüş (profil) ortaya çıkar hiç düşündünüz mü?

Bu soruya yanıt aslında sitemizde mevcuttu ancak okuma merakı olmadan inanmak moda olduğundan ve birileri bunu özellikle İslam dini için tavsiye ettiğinden küçük bir açıklama yapmakla yetinelim.

Çünkü okumayı bilen-sevenler zaten sorunun yanıtını da sitemizdeki kaynaklardan bulmuş olmaları gerek.

Muhammed, İbrahim doğduğunda 60 yaşlarında yaşlı ve ihtiyar bir adamdı.
Mariye çok genç ve güzel bir kadın olmasına rağmen Muhammed hiç bir zaman onunla evlenmedi. Çünkü hakkında çıkan dedikodular ve içindeki şüphe Muhammed’i her zaman rahatsız etmiştir. Mariye ile neden evlenmediğinin sebebi gün gibi aşikârdır.

Yine İbni Sad’in Tabakat adli eserine baktığımızda, İbrahim bebek iken Muhammed onu kollarına almış ve Ayşe’ye söyle demiştir; Bak, bana ne kadar benziyor değil mi?

Ayşe Muhammed’in sorusuna su cevabi verir; Ben pek bir benzerlik görmüyorum.

Muhammed ise Tombul yanaklarını görmüyor musun diye cevap verir. Ayşe bu sefer Yeni doğan her çocuk süt içtiği için tombul yanaklıdır cevabini verir.

…/…

Muhammed genç yaslarında yakışıklı biri olarak anılırdı. Fakat ileriki yıllarında etrafındaki kişiler Muhammed’in görünümünde gariplik hissetmeye başlamışlardı.

Müslümanlar peygamberlerinden bahsederken gerçek ve mantık dışı benzetmelerde bulunurlar.
Örneğin güldüğünde dişlerinin güneş gibi parlaması veya yürürken ona gölge etmek için devamlı üzerinde bir bulutun onu takip etmesi gibi hayal ürünü bir sürü söylemleri birçok kere duymuşuzdur.

Tüm bunlar mantık dışı ve bilime aykırı olduğu için bu örneklerden söz etmeyeceğim. Aşağıda Muhammed’in fiziksel özelliklerini ve görünüşünü liste halinde sağlam kaynaklara dayanarak yazıyorum;

El ve ayakları iri, dolgun ve kalındı
Hz. Ali şunu söylemiştir Rasulullah’in (s.a.v.) elleri iriydi.
Osman İbn Abdilmelik şöyle dedi Hz. Ali’nin arkadaşlarından olan dayım, bana, Hz. Ali’nin şöyle dediğini anlattı.
Rasulullah’ın (s.a.v.) el ve ayakları dolgundu (kalındı).

Avucu geniş ve yumuşaktı.
El-Hasen, dayısı Hind’in şöyle dediğini rivayet etti. Rasulullah’ın (s.a.v.) avuçlarının içi genişti.

Enes şöyle demiştir. Ben, Rasulullah’ın (s.a.v.) avucunun yumuşaklığını atlasta ve ipekte görmedim.

Mariye şunu söyledi. Peygamber’e (s.a.v.) beyat ettiğimde, o güne kadar onun elinden daha yumuşak bir ele dokunmamıştım.

Kafası büyüktü.
El-Hasen İbn Ali, dayısı Hind Ibn Ebi Hale’nin şu sözünü rivayet etti.
Rasulullah’ın (s.a.v.) başı büyüktü.
Nafi Ibn Cübeyr şöyle dedi Ali İbn Ebu Talib, bize, Peygamber’i (s.a.v.) tarif ederken şöyle dedi. Onun başı büyüktü.

İri kemik ve iri eklemliydi
Hind şöyle demiştir Rasulullah’ın (s.a.v.) bilekleri uzun, mafsalları (eklemleri) kalındı.

Derisinde et parçacıkları (peygamberlik mührü)
Ben Resulullah Efendimizin kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mührünü gördüm. O, güvercin yumurtası büyüklüğünde kırmızımtırak bir yumru idi (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 36) .

Geniş göğüs ve omuzlar.
El-Bera İbn Azib şunu söyledi Rasulullah’ın (s.a.v.) omuzları genişti.
El-Hasen, dayısı Hind’in şöyle dediğini anlattıRasulullah’ın (s.a.v.) göğsü enli, göğsü ve karnı bir seviyedeydi, çıkık değildi.

Vücut kasları geniş (enli)
Et-Teveme’nin mevlası (azatlı kölesi) Salih şöyle dedi Ebu Hureyre, Rasuhıllah’ı (s.a.v.) tarif ederken şöyle dedi Rasulullah’m (s.a.v.) pazıları enliydi.

Parmaklar kalın ve uzun
Hz. Ali şunu anlattı Rasulullah’ın (s.a.v.) avuç ve ayaklan dolgundu, parmakları uzundu.

Kavisli burun
Hind İbn Ebi Hale şöyle dedi Rasulullah’m (s.a.v.) burun kemiğinin ortasında bir kavis vardı. Burnunda, ona güzellik veren bir parlaklık vardı. Dikkat etmeyen kimse onun burun kemiğinin uzun olduğunu zannederdi.

Geniş ağız.
Cabir İbn Semura şöyle dedi.
Rasulullah (s.a.v.) geniş ağızlıydı. Gözler iri Mübarek gözleri büyük idi. (Imam-ı Ahmed Kastalani, (Mevahib-i ledünniyye)

Dişler seyrek ve aralıklı.
Cumey’ şöyle dedi.  Rasulullah (s.a.v.) geniş ağızlı ve seyrek dişliydi.
İbn Abbas şöyle dedi. Rasuhıllah’m (s.a.v.) Ön dişleri seyrekti.

Uzun Boyun
Ummu Ma’bed Rasulullah’ı tarif ederken şöyle demiştir Onun boynunda uzunluk vardı.

Yüzünde ve ciltte parıltı (yağlanma)
El-Hasen, dayısı Hind’in şöyle dediğini rivayet etti. Her türlü büyüklük Rasulullah’ta (s.a.v.) toplanmıştı. Onun yüzü, ayın on dördü gibi parlardı.

Kalın saçlar.
Hz. Aişe şöyle demiştir Peygamber (s.a.v.) tarakla saçlarını taradığında sanki kumlan kazırcasına tarardı.

Sık Sakal.
El-Hasen İbn Ali, dayısı Hind’in şu sözünü söyledi Rasulullah’ın (s.a.v.) sakalı sıktı.
Ali Ibn Ebi Talib şunu söyledi Rasulullah’m (s.a.v.) sakalı sıktı.
Ummu Ma’bed Rasulullah’m (s.a.v.) sakalı sıktı demiştir,

Gür Ses
Mübarek sesi, kimsenin sesinin yetişemediği yere yetişirdi. ( İmam-ı Ahmed Kastalani, (Mevahib-i ledünniyye)

Vücudunda sertlik ya da kireçlenme belirtileri.
Yana ve geriye bakacağı zaman bütün bedeni ile dönüp bakardı ( İmam-ı Ahmed Kastalani, (Mevahib-i ledünniyye)

Yürürken öne doğru eğilme.
Peygamberimiz önüne bakarak, süratle yürürdü. ( İmam-ı Ahmed Kastalani, (Mevahib-i ledünniyye)
Yürüdüğü zaman adeta yukarıdan aşağı iniyormuş gibi kuvvetli adımlarla yürürdü. (Tirmizi, Es-semailul Muhammediye)

Cildinin rengi beyaz ve kırmızımsı.
Hz. Ali şunu söyledi Rasulullah’ın (s.a.v.) rengi, kırmızılığı bulunan beyazdı.

Korkunç görünüm.
Resulullah efendimizi ansızın gören kimseyi korku kaplardı. ( İmam-ı Ahmed Kastalani, (Mevahib-i ledünniyye)

Parfüm düşkünlüğü
Gerçekten ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’i misk sürünürken gördüm. Yoksa o koku değil miydi Nesai, Hacc,231, (5, 277); Ibnu Mace,Menasik 70, (3041).
Hz. Aise (radiyallahu anha) anlatıyor. Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’a, ihrama gir(ece)ği zaman (ihramı için), keza ihramdan çıktığı zaman da Kâbe’yi tavaftan önce hill’i için, içinde misk bulunan sürünme maddesini şu iki elimle surdum. Buhari, Hacc 18, 143,

Baş ağrısı.
Hz. Peygamber’in baş ağrısı ve şiddetli ateşi vardı.
(httpwww.diyanet.gov.tr)

Yâ Âişe! Senin değil, asıl benim vay başım. Senin başının ağrısı geçer gider. Baş ağrısı, benimkidir.
httpwww.menzil.net

Kaynaklar
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=405
www.egitimhane.blogcu.com12643581
www.islah.desiretsir00004.pdf

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=18806.0

.

III – Hz Muhammed’in Fiziksel Görünüşü:

FAHRİALEM’İN FİZİĞİ ve RESİMLERİ

Muhammed hazretlerinin Danimarka’da yayımlanan çirkin karikatürleri büyük tepki toplamıştı. O karikatürlerde resmedilen görüntülerin gerçek olmadığını biliyoruz. Peki ama hiç resmi çizilmemiş miydi? Fiziği, görüntüsü nasıldı?

Halife Ali’nin resimleri var da neden peygamberin resmi yok?

O dönemlerde yaşayanların hiçbirinin resmi yok. Ali’nin resimleri tabi ki gerçek değil. Çizilmiş bir portresi yok ki ona benzetilerek yapılmış olsun. Resimlerin tümü temsili resimler. Tasvirlere göre çizildiği söylense de aslına benzer bir yanı olduğunu düşünmek yanlış olur. Tabi ki bu temsili resimlerde güzel bir görüntü verilecek, fiyakalı bir resim çizilecektir. Aşağıdaki resim de bunlardan biridir ve Muhammed ile Ali böyle bir imajla temsil edilmişlerdir.

hzmuhammedhzalib9sl

Rivayete göre; Muhammed yaşarken bir Müslüman tüccar, Hindistan’a yaptığı yolculuklar sırasında bir kabileye İslam’dan ve peygamberden bahseder. Kabile mensuplarının merakı ve isteği üzerine, döndükten sonra Muhammed’in resmini çizdirir. Kabileye götürüp gösterdikten sonra resim imha edilir.

Bu rivayetin doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Muhammed’in yaşamadığı bile iddia edilirken, birbiriyle tezat fiziki özelliklerini anlatan hadisler ve bu özelliklerine göre düzenlenmiş resimler ne derece doğru olabilir?

Osmanlı minyatürlerinde Muhammed’in yer aldığı bir sürü resmin olduğunu biliyoruz. Bu resimlerde yüzüne yer verilenler olduğu gibi yüzü boş bırakılanlar da var. Âli’nin resimleri ise ortalıkta satılıyor. Muhammed’in yüz resimleri birbirini pek tutmazken, Ali’nin resimleri genelde aynı yüze sahip.

İstenseydi elbette yaşadığı dönemde peygamberlerinin de, halifelerinin de resimlerini çizebilirlerdi. Ama İslam’da canlı insan ve hayvan tasvirleri haramdı, yasaktı. Kur’an’a yazılmamış sözleri ve hayat hikayesi bile yaşadığı iddia edilen dönemden 200-300 yıl sonra yazıya döküldü. Daha önce çizilip saklanmış bir resmi yoksa, o kadar uzun zamandan sonra kim resmini yapabilir ve bu yaptığı resim ne kadar doğru olabilir. Aynı şekilde Ali’nin resimleri de..

Hadislerde ve kitaplarda Muhammed şöyle resmedilir:

“Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlı idi. Mübarek yüzü ayın on dördündeki dolunay gibi parlardı… Burnu gayet güzel idi… Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı idi. Ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı… Boynu sanki bir gümüş hüzmesi idi… İki omuzu arası geniş, omuz kemik başları kalın idi…”

“Resulullah Efendimizin boyu; ne çok uzun, ne de fazla kısa idi. Teni de ne duru beyaz, ne de koyu esmerdi. Saçları ise ne düz, ne de kıvırcık idi.”

“Peygamber Efendimiz (sav), ne aşırı derecede uzun, ne de kısa idi; O bulunduğu topluluğun orta boylusu idi. Saçları, ne kıvırcık ne de dümdüzdü; hafifçe dalgalı idi. Mübarek yüzlerinin rengi kırmızıya çalar şekilde beyaz; gözleri siyah; kirpikleri sık ve uzun; omuz başları iri yapılı idi.”

“Allah Resulünün alnı geniş olup hilal kaşlıydı, kaşları gürdü. Iki kaşı arası açık olup, halis bir gümüş gibiydi. Gözleri pek güzel, bebekleri simsiyahtı. Kirpikleri birbirine geçecek şekilde gürdü. Güldüğünde dişleri çakan şimşek gibi parıldardı. Iki dudağı da emsalsiz şekilde güzeldi. Sakalı gürdü. Boynu pek güzeldi, ne uzun ne kısaydı. Boynunun güneş ve rüzgar gören kısmı altın alaşımlı gümüş ibrik gibi gümüşün beyazlığı ve altının da kırmızılığını yansıtır şekilde parıldardı. Göğsü genişti, göğsünün düzlüğü aynayı, beyazlığı da ayı andırırdı. Omuzları genişti. Kol ve pazuları irice idi. Avuçları ipekten daha yumuşaktı.”

. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip (uygun, aralarında muntazam bir nisbet bulunan), endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avuçları geniş, boynu uzun ve mevzun (yakışıklı, her bir vasfı ölçülü) ve gümüş gibi saf, omuzları ve pazuları ve baldırları iri ve kalın, bilekleri uzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mubarek cildi ise ipekten yumuşak idi.

Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, oval yüzlü idi.

Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık, fakat kaşları birbirine yakın idi,

“Ben Resulullah Efendimizin kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mührünü gördüm. O, güvercin yumurtası büyüklüğünde kırmızımtırak bir yumru idi (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 36) .”

Simak b. Harb (ra) aktarıyor:

“Cabir b. Semüre’den işittim. Ona, Hazreti Peygamber (sav)’in saçlarının ağarma durumu sorulmuştu. O da: Mübarek başlarını yağladıkları zaman saçlarının akı gözle farkedilmez; fakat başlarına yağ sürmedikleri anlarda beyazları görünürdü (İbn Adiyye el-Kamil; Huccetü’l İslam İmam Gazali, İhya’u Ulum’id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 679) ” dedi.

İbn Abbas rivayet ediyor:

Peygamber Efendimiz: “Gözlerinizi ismid ile sürmeleyiniz. Zira ismid ile sürmelemek göze cila verir ve kirpik bitirir.” buyurmuşlardır. İbn Abbas der ki: “Hatta Rasûlullah Efendimiz’in bir sürmedanı olup, her gece yatmadan önce bu sürmedandan üç kere sağ gözlerine, üç kere de sol gözlerine sürme çekerlerdi.”

Kaynakça:

Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid, İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani, 5. cilt, İz Yayıncılık, s. 31

Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 7-8) .”

http://www.zombietime.com/mohammed_image_archive/islamic_mo_face_hidden/

http://www.alevilerbirligi.com/showthread.php?t=11131

http://panteidar.wordpress.com/2011/03/26/muhammedin-fizigi-ve-resimleri/

.

Hz. Muhammed fotoğrafı olay yarattı

İTÜ Sözlük’te Hz. Muhammed’i resmettiği iddia edilen bir fotoğrafın yayınlanması sanal alemi birbirine kattı.

hz-muhammed

‘İslamiyet öncesi dönemde hanif olduğu bilinen allah’ ın resulü’ şeklinde bir not düşülerek paylaşılan fotoğraf sanal alemde binlerce kez görüntülenirken, fotoğrafın İslam’a hakaret olduğunu savunan internet kullanıcıları yazdıkları yorumlarla fotoğrafa büyük tepki gösterdi.

http://www.habera.com/haber/Hz-Muhammed-fotografi-olay-yaratti/152736

.

İSLAMİ TASVİRLER

Muhammed’in Veda Hutbesi sirasindaki tasviri (Muhammed sagdaki)
El-Birûni”nin El-Âsâr’il-Bâkiye an’il-Kurûni’i-Hâli-ye isimli kitabindan alinmistir. Sergilendigi yer: The Bibliotheque Nationale, Paris (Manuscrits Arabe 1489 fol. 5v).

Ayni tasvirin bir baska versiyounu
Bulundugu yer: Edinburgh University Library, Scotland

Yukaridaki resimlerde tasvir edilen Muhammed’in yüz detaylari

1920 veya 1930″lu yillara ait oldugu sanilan ve Muhammed’in Medine’ye hicretini tasvir eden Cezayir’e ait bir kartpostal

Tebrizli Reşidüddin Hamedani’nin 14. yy’da yazdigi Cami’üt-Tevarih isimli kitabindan Muhammed tasviri

Bir yukaridaki tasvirde gösterilen Muhammed’in detaylari

Tebrizli Reşidüddin Hamedani’nin yine Cami’üt-Tevarih adli kitabindan baska bir Muhammed tasviri. Muhammed karsilanirken sagdaki pencerede Hristiyan bir rahip tarafindan ragbet görmüyor. Bulundugu yer: Edinburgh University Library, Scotland.

Bir yukaridaki tasvirde gösterilen Muhammed’in detaylari

Reşidüddin Hamedani’nin kitabinda baska bir Muhammed tasviri: Genc yaslardaki Muhammed’i Kabe’deki Hacer ül Esvad tasini yerine yerlestirirken tasvir eden cizim…

Bir yukaridaki resmin detaylarinda Muhammed

Reşidüddin Hamedani’nin yine Cami’üt-Tevarih adli kitabinda Muhammed’in dogumunu tasvir eden cizim. Bulundugu yer: Edinburgh University Library, Scotland

Reşidüddin Hamedani tarafindan Muhammed’in Burak isimli mitolojik canli üzerinde Mirac’a yükselirken resmedildigi tasvir

Yukaridaki resimde Burak üzerinde oturan Muhammed’in detaylari

Reşidüddin Hamedani’nin yine Cami’üt-Tevarih adli kitabinda Muhammed (en sagdaki) ve Ebu Bekir Medine’ye giderken solda bir kadin onlara keci sütü sagiyor..

Reşidüddin Hamedani’nin yine Cami’üt-Tevarih adli kitabinda Muhammed ölüm yatagindayken..

BU VE ALTTAKI DIGER 5 RESIM 15.YÜZYILDAN KALMA OLUP IRAN KÖKENLIDIR

http://muhammedkarikaturleri.wordpress.com/islami-tasvirler/

.

IV – İslami Kaynaklarda Hz Muhammed Resimleri

Islamic Depictions of Mohammed with Face Hidden

In order to sidestep the prohibition against actually depicting Mohammed, artists in Muslim societies sometimes showed him with his face blank or hidden. This way it could be claimed that they never actually drew Mohammed — only his clothes. 

(Note: Several art historians and scholars have written in to say that some of the faceless Mohammeds shown here were likely to have been originally drawn with faces that were later scratched out.) 

longsleeves5 
The Prophet Mohammed in a Mosque. Turkey, 16th century, painting on paper. Museum of Fine Arts, Boston. The artist depicted Mohammed in very long sleeves so as to avoid showing his hands, though his neck and hints of his features are visible. 
(Hat tip: Brett K.) 

siyer-i-nebi-beheading1 
This is a miniature from Siyer-i Nebi, a Turkish religious biography of Mohammed completed in 1388 and later lavishly illustrated with 814 miniatures under the reign of Ottoman ruler Murad III, being completed in 1595. Many of the miniatures depict Mohammed, and this particular one shows Ali bin Abu Taleb beheading Nasr bin al-Hareth in the presence of Mohammed and his companions. 

dre1823 
Mohammed Splits the Moon. Illustration taken from a “Falnameh,” a sixteenth century Persian book of prophesies. Artist unknown; watercolor painting; Mohammed is the veiled figure on the right. Currently housed in The Saxon State Library, Dresden, Germany, part of an exhibition that was displayed at The Library of Congress in 1996. The original image can be seen here
(Hat tip: Martin H.) 

NewbornMohammed3 
Newly born Mohammed in his mother’s arms being shown to his grandfather and Meccans. From a Turkish book illustration (date unknown). University of California, San Diego. 
(Hat tip: Brett K.) 

nizami_24 
Persian miniature from the mid-1500s depicting Mohammed ascending to Paradise astride the miraculous horse Buraq, surrounded by angels. In Islamic lore, this event is called the “Miraj,” or the Night Journey. From a miniature made to illustrate a copy of the poems of Nizami, called Nizami’s Khamsa (Five Poems). Tabriz, Persia, 1539-43. Currently housed in the British Library, London. 

nizami_detail1 
A close-up from the same picture as above, only showing the Mohammed figure. 

muhammad_mirajbig1 
Mohammed (head engulfed in sacred fire) returning from the Miraj. Persian. Date unknown

mo_fatima_aisha1 
16th-century version of a 14th-century original painting showing Fatima (foreground), on her way to a Jewish wedding party, receiving a parcel of the green cloak brought by the Angel Gabriel from Paradise, in the presence of Mohammed (on the right), his young wife Aisha (next to him), and family members. Currently in the Chester Beatty Library, Dublin. 
(Hat tip: Martin H.) 

mo_fatima_aisha21 
Detail of Mohammed from the picture above. 

Maometto_portato1 
Mohammed carried to heaven (“Maometto portato in cielo”) from the Kaaba. Persian miniature, reproduced early 1800s. A page from the book Il costume antico e moderno, o, storia del governo, della milizia, della religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni by Giuli Ferrario (published sometime between 1823 and 1838). In the collection of the New York Public Library
(Hat tip: Raafat) 

mouhud1 
The Prophet Muhammad and the Muslim army at the battle of Uhud: illustrated leaf from a manuscript of the Siyar-i-Nabi, made for Sultan Murad III, copied by the scribe Mustafa bin Vali, Ottoman, Constantinople, c.1594. Sold by auction at Sotheby’s in 2001. 
(Hat tip: Kilgore Trout.) 

102735521 
Islamic image of the Koran being revealed to Mohammed during a battle. Source unknown. 

Angels_Ishra1 
The Angel Gabriel cleansing Mohammed’s heart of impurities in preparation for his ascent to heaven, while the other angels watch. From the 16th-century manuscript The Progress of the Prophet, from Turkey. Image taken from this site which not only features other images of Mohammed but also has a very informative essay about the folkloric and mythological origins of the “miraj,” which is not actually described in the Koran. 

buraqflame1 
Another image of Mohammed riding Buraq up to heaven. Provenance unknown; taken from the same site as above. 

mahomet_al-buracq_prophecy1 
Allegorical scene of Mohammed riding Buraq during his “Night Voyage.” Origin unknown. 

S31B-5Me_00_il9_428x6901 
Mohammed at the Kaaba. Miniature from the Ottoman Empire, c. 1595. In The Topkapi Museum, Istanbul
(Hat tip: Jos.)


S31B-9MG_00_il9_00_422x6901 
Mohammed with the Angel Gabriel. Miniature from the Ottoman Empire, c. 1595. In The Topkapi Museum, Istanbul
(Hat tip: Jos.)


m-kaaba1 
Mohammed praying at the Kaaba in Mecca. From the Siyer-i Nebi, a Turkish epic about Mohammed written by Mustafa, son of Yusef of Erzurum; original manuscript completed in 1388 A.D.; illustrated during reign of Murad III and completed in 1595 A.D. Currently housed in the Topkapi Palace Museum, Istanbul. 
(Hat tip: S. and Martin H.) 

Siyer-i_Nebi_11 
Mohammed, on a blue donkey, touching hands with the Archangel Gabriel, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_21 
Detail from the picture above. 

Siyer-i_Nebi_31 
Mohammed standing before the Kaaba in Mecca, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_41 
Mohammed receiving a vision near Mecca, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_51 
The Archangel Gabriel giving the Annunciation to Mohammed, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_61 
Mohammed and his followers having a rendezvious with soldiers, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_71 
Mohammed on his deathbed; his face is covered, and another man’s face is over his. From the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_81 
Mohammed with his daughter Fatima and son-in-law, Ali, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_91 
Mohammed and his followers travel to Mecca, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Mo_on_rug1 
The unattributed image of Mohammed sitting on a rug at a banquet was posted on the blog of a Dutch-Iranian academic. 

lastjudgment301 
Mohammed is depicted in this painting at the upper right, riding on a camel. The painting is called “The Day of the Last Judgment”; unsigned but attributed to the artist Mohammad Modabber. Undated, but likely from the late 19th century. In the Reza Abbasi Museum Collection (Iran). Published in the book Coffee-House Painting, by Hadi Seyf (published by the Reza Abbasi Museum). 

lastjudgment30D1 
Detail of the painting above, showing Mohammed on a camel overseeing the judgment of mankind, with other prophets on a staircase to the left. 

lastjudgment251 
Mohammed is depicted in the center of this painting, with his face covered. The painting is also called “The Day of the Last Judgment”; signed by the artist Mohammad Modabber, from 1897. In the Sa’d-Abad Cultural Collection (Iran). Published in the book Coffee-House Painting, by Hadi Seyf (published by the Reza Abbasi Museum). 

lastjudgment25D1 
Detail of the painting above, showing Mohammed in the lower center with his face covered, observing angels using the scales of justice. Other holy men, also with their faces covered, can be seen on the left. 

Muhammad_Hubal1 
Mohammed at the Kaaba, supervising the removal of pagan idols, including Hubal, the chief diety of Mecca prior to Mohammed’s introduction of Islam. 
(Hat tip: Luuk) 

mo_aisha_daughter1 
Mohammed and his wife Aisha freeing the daughter of a tribal chief. From the Siyer-i Nebi. In the Topkapi Palace Library, Istanbul. 

mo_fatima_ali1 
Mohammed giving his daughter Fatima in marriage to his cousin Ali. From the Siyer-i Nebi. In the Topkapi Palace Library, Istanbul. 

mo_uhud1 
Mohammed (in green, lower left) marching to the Battle of Uhud. From the Siyer-i Nebi. In the Museum of Turkish and Islamic Art, Istanbul. 

gabapptomo1 
The Angel Gabriel appearing to Mohammed, on Mount al-Noor (a hill near Mecca where Mohammed received his first visions; you can find it on this map of Mecca as “al-Nour,” upper right). A miniature illustration from the biography of Mohammed entitled Siyar-i Nabi, by Ahmed Nur Ibn Mustafa, published in Turkey, 18th century. 

miraj1517scratch1 
Mohammed on the “Miraj,” or Night Journey, riding on Buraq amidst angels. From the Khamsa of Nizami, Shirazi style of painting, Persia, 1517 AD. This is one of the clearest examples of Mohammed being painted originally with his face visible, but having it later scratched out by a religious zealot. Published in the book Islamic Art

ascent1 
The Ascent of Mohammed to heaven on Buraq. From a Persian manuscript, c. 1570. Opaque watercolor and gold on paper. From the collection of the Fine Arts Museums of San Francisco. A full-size image of the full painting can be viewed here. A catalog listing gives the specifics of the work here
(Hat tip: Brett K.) 

alicalif1 
Mohammed (top, veiled) and the first four Caliphs. From the Subhat al-Akhbar. Original in the Austrian National Library (Österreichische Nationalbibliothek) in Vienna. 

prorok21 
Mohammed enthroned in heaven, attended by angels. Likely Persian, but date and location unknown. 

Mahometgrotte1 
Mohammed (with face not visible) lying (possibly dead) in a grotto, with anachronistic Mongol warriors looking on. 

mahomet-11 
Indian or Asian painting of Mohammed receiving visions. 

M85_237_441 
Mohammed flying over Mecca during the miraj, his ascent to heaven. Turkey, early 17th century. From the Los Angeles County Museum of Art

Mo_Kaaba_BNF1 
Mohammed (seated on a white horse, head shrouded in sacred fire) destroying the idols at the Ka’aba in Mecca. From an 11th-century Persian miniature, housed in the Bibliotheque Nationale, Paris. 

ascension_mahom1 
Mohammed ascending to Paradise. 16th century painting, currently housed in the Seattle Art Museum. 

louvre_gab_mo1 
The Archangel Gabriel appearing to Mohammed. An illustration from a 1594-5 Turkish edition of the Siyer-i-Nabi. In the Louvre Museum, Paris. 

gabriel_medina1 
The Archangel Gabriel inspiring Mohammed in the Medina Mosque. 18th century Ottoman painting, purportedly a copy of an image in an 8th century Koran (though that seems unlikely). In the Museum of Turkish and Islamic Art, Istanbul. 

moparadise1 
“Mohammed’s Paradise,” a rare supposedly 11th-century miniature from the volume The History of Mohammed, produced in Persia in 1030. (Though the style seems much later than 11th century.) It is not clear which figure is Mohammed — see detail below. Now in the Bibliotheque Nationale, Paris. 

moparadise21 
Detail from the picture above. Mohammed is likely the figure entirely engulfed in gold flame; the man with the green turban is most probably the semi-mythological figure Khidr, or Abu Bakr. Mohammed may also be one of the other figures elsewhere in the picture. 

WorcesterMo1 
Mohammed riding Buraq up to Paradise. Date unknown. Currently housed in the Worcester Art Museum, Massachusetts. 

KhamsaMo1 
Mohammed riding Buraq up to Paradise. 1504 A.D. illustration from the Khamsa of Elyas Nezami. Original in a private collection. 

dossier_mahomet1 
Mohammed (face not visible) in an illustration of an episode from the Koran. 

hilye-i_serif1 
The Hilye-i Serif, by Hafiz Osman, 17th century. This is a calligraphic verbal description of Mohammed, as opposed to an actual representation of him. Such “word pictures” began to supplant visual depictions starting in the 1600s. In the Topkapi Palace Library, Istanbul. 

259554.imgcache1
This graphic taken from an Islamic Web site features a depiction of Mohammed with his face obscured by a numinous glow. 
(Hat tip: Raafat.) 

n2daqe1 
This contemporary Iranian image apparently shows Mohammed and Ali from the back. 
(Hat tip: Raafat.) 

T.AS_.MID.0521 
This photo, taken recently by Andrew Stern at the Al-Huda squatter’s camp in Baghdad, shows Iraqi children with a poster that includes what at first appears to be a portrait of Mohammed (at the lower left, with his face whited out). However, according to the author of this page, this poster — the original of which can be viewed here – actually shows the 12 Imams of Shi’ite Islam, starting with Mohammed’s son-in-law Ali (who is also the figure depicted in the larger portraits) and culminating with the hidden “12th Imam,” who is shown with a blank face (because he has not yet appeared). Even though this picture therefore probably does not depict Mohammed (as originally thought), it will remain on this page for informational purposes. 
(hat tip: Rune) 

Additional links to online images of Mohammed with his face hidden: 
Ascent of the Prophet to Heaven. Persia, 1550. 
(Another) Ascent of the Prophet to Heaven. Persia, 1550. 
Muhammad on Buraq. Persia, mid-16th century. 
Muhammad and Abu Bakr visit poor Bedouins. 
Another picture of Mohammed on Buraq from the Los Angeles County Museum of Art. 
Four small reproductions of the faceless Mohammed can be found on this academic site. 
A simplified, stylized rendering of Mohammed’s standard “Ascent to Heaven” scene is posted on this Ukrainian site. 
http://www.zombietime.com/mohammed_image_archive/islamic_mo_face_hidden/

Ogden_Mohammed 
cigarette card showing an artist’s impression of Mohammed, manufactured by the Ogden Cigarette company, printed sometime around the turn of the 20th century. 

.

 

V – Kitaplarda Hz Muhammed’in Görünüşü

Book Covers 


Several books about Islam (mostly published in Europe within the last 20 years) have unabashedly depicted Mohammed on their covers. None of the book covers shown here caused any uproar in the Muslim world. 


 
Mahomet: la parole d’Allah, by Anne-Marie Delcambre. 


 
Andrew Bostom’s book The Legacy of Jihad is one of the very few English-language books to show Mohammed on the cover. The illustration shows Mohammed (sitting alone, to the right, his face covered) observing the massacre of the Jewish tribe the Banu Qurayzah; from a 19th-century Kashmiri illustration in the British Library (see link for full attribution and a detailed explanation of the historical incident). 

 
Spanish-language edition of Mahoma: La vida del Profeta, by Roger Caratini

 
This drawing, entitled “Christus oder Muhammed” (“Christ or Mohammed”) was made in 1904 by German artist Sascha Schneider. It was used as the cover of the adventure novel Orangen und Datteln (“Oranges and Dates“) by Karl May. As such, it is the earliest known book cover to depict Mohammed. 
(Hat tip: Greg V.) 

 
The cover of the 1911 Danish biography called Profeten Muhammed written by Johannes Østrup shows Mohammed riding on a stylized flying horse — as discovered by the Uriasposten blog
(Hat tip: Politically Incorrect Lib.) 

 
Why We Left Islam (published by WND books in 2008) is the only book published in the United States and currently in print that features an unveiled Mohammed on the cover. 

 
Mohammed und Seine Zeit (Mohammed and His Era), by Enzo Orlandi (German edtion of a book originally in Italian). The cover depicts Mohammed receiving ambassadors in Medina. 
(Hat tip: A.L.) 

 
The recent book Muhammed, by Eliot Weinberger (September 2006, Verso Books) was orignally designed with a picture of Mohammed on the cover, as this picture released by the company in their catalog shows. But as the book’s page at Amazon now reveals, Verso Books subsequently changed the spelling to Muhammad, and more importantly changed the design to no longer feature a depiction of Mohammed, most likely out of fear of offending anyone. 

 
Mahomet, by Salah Stétié. 

 
Mahomet, by Maxime Rodinson. You can download a pdf that contains part of the contents of this book by right-clicking (or control-clicking) on this link; the pdf includes five small historical Islamic pictures of Mohammed. 

 
In September of 2006, French publisher Editions Privé released L’Affaire des Caricatures: Dessins et Manipulations by Mohamed Sifaoui, featuring a cartoon of Mohammed on the cover by artist Ramo. Sifaoui is a journalist who exposed the three Danish imams who had circulated fraudulent Mohammed cartoons in the Middle East to stir up resentment amongst Muslims against Denmark and the West. The cover illustration shows 3 imams on the left picking an image of Mohammed as a pig, as one says, “I have one that will cause trouble.” On the right is Mohammed saying, “The first ones to insult the Muslim religion are those who kill innocent people in the name of Islam.” Interestingly, both the author Sifaoui and the artist Ramo are themselves Muslim. 
(Hat tip: Martin.) 

 
Mahomet le Prophète, by Gabriel Mendel Khan (Éditions Acropole, 2002). 

 
Mahomet, by Umberto Rizzitano (Éditions Somogy, 1973). 

 
La Vie de Mahomet, by Virgil Gheorghiu (Éditions Plon, 1962). 

 
A different edition of Mahomet, by Anne-Marie Delcambre. 

 
Mahoma, a biography of Mohammed in the Spanish Credencial Historia series

.

 

VI – Islamic Depictions of Mohammed with Face Hidden

Islamic Depictions of Mohammed with Face Hidden 


In order to sidestep the prohibition against actually depicting Mohammed, artists in Muslim societies sometimes showed him with his face blank or hidden. This way it could be claimed that they never actually drew Mohammed — only his clothes. 

(Note: Several art historians and scholars have written in to say that some of the faceless Mohammeds shown here were likely to have been originally drawn with faces that were later scratched out.) 

longsleeves6 
The Prophet Mohammed in a Mosque. Turkey, 16th century, painting on paper. Museum of Fine Arts, Boston. The artist depicted Mohammed in very long sleeves so as to avoid showing his hands, though his neck and hints of his features are visible. 
(Hat tip: Brett K.) 

siyer-i-nebi-beheading2 
This is a miniature from Siyer-i Nebi, a Turkish religious biography of Mohammed completed in 1388 and later lavishly illustrated with 814 miniatures under the reign of Ottoman ruler Murad III, being completed in 1595. Many of the miniatures depict Mohammed, and this particular one shows Ali bin Abu Taleb beheading Nasr bin al-Hareth in the presence of Mohammed and his companions. 

dre1824 
Mohammed Splits the Moon. Illustration taken from a “Falnameh,” a sixteenth century Persian book of prophesies. Artist unknown; watercolor painting; Mohammed is the veiled figure on the right. Currently housed in The Saxon State Library, Dresden, Germany, part of an exhibition that was displayed at The Library of Congress in 1996. The original image can be seen here
(Hat tip: Martin H.) 

NewbornMohammed4 
Newly born Mohammed in his mother’s arms being shown to his grandfather and Meccans. From a Turkish book illustration (date unknown). University of California, San Diego. 
(Hat tip: Brett K.) 

nizami_25 
Persian miniature from the mid-1500s depicting Mohammed ascending to Paradise astride the miraculous horse Buraq, surrounded by angels. In Islamic lore, this event is called the “Miraj,” or the Night Journey. From a miniature made to illustrate a copy of the poems of Nizami, called Nizami’s Khamsa (Five Poems). Tabriz, Persia, 1539-43. Currently housed in the British Library, London. 

nizami_detail2 
A close-up from the same picture as above, only showing the Mohammed figure. 

muhammad_mirajbig3 
Mohammed (head engulfed in sacred fire) returning from the Miraj. Persian. Date unknown

mo_fatima_aisha3 
16th-century version of a 14th-century original painting showing Fatima (foreground), on her way to a Jewish wedding party, receiving a parcel of the green cloak brought by the Angel Gabriel from Paradise, in the presence of Mohammed (on the right), his young wife Aisha (next to him), and family members. Currently in the Chester Beatty Library, Dublin. 
(Hat tip: Martin H.) 

mo_fatima_aisha22 
Detail of Mohammed from the picture above. 

Maometto_portato2 
Mohammed carried to heaven (“Maometto portato in cielo”) from the Kaaba. Persian miniature, reproduced early 1800s. A page from the book Il costume antico e moderno, o, storia del governo, della milizia, della religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni by Giuli Ferrario (published sometime between 1823 and 1838). In the collection of the New York Public Library
(Hat tip: Raafat) 

mouhud2 
The Prophet Muhammad and the Muslim army at the battle of Uhud: illustrated leaf from a manuscript of the Siyar-i-Nabi, made for Sultan Murad III, copied by the scribe Mustafa bin Vali, Ottoman, Constantinople, c.1594. Sold by auction at Sotheby’s in 2001. 
(Hat tip: Kilgore Trout.) 

102735522 
Islamic image of the Koran being revealed to Mohammed during a battle. Source unknown. 

Angels_Ishra2 
The Angel Gabriel cleansing Mohammed’s heart of impurities in preparation for his ascent to heaven, while the other angels watch. From the 16th-century manuscript The Progress of the Prophet, from Turkey. Image taken from this site which not only features other images of Mohammed but also has a very informative essay about the folkloric and mythological origins of the “miraj,” which is not actually described in the Koran. 

buraqflame2 
Another image of Mohammed riding Buraq up to heaven. Provenance unknown; taken from the same site as above. 

mahomet_al-buracq_prophecy2 
Allegorical scene of Mohammed riding Buraq during his “Night Voyage.” Origin unknown. 

S31B-5Me_00_il9_428x6902 
Mohammed at the Kaaba. Miniature from the Ottoman Empire, c. 1595. In The Topkapi Museum, Istanbul
(Hat tip: Jos.)


S31B-9MG_00_il9_00_422x6902 
Mohammed with the Angel Gabriel. Miniature from the Ottoman Empire, c. 1595. In The Topkapi Museum, Istanbul
(Hat tip: Jos.)


m-kaaba2 
Mohammed praying at the Kaaba in Mecca. From the Siyer-i Nebi, a Turkish epic about Mohammed written by Mustafa, son of Yusef of Erzurum; original manuscript completed in 1388 A.D.; illustrated during reign of Murad III and completed in 1595 A.D. Currently housed in the Topkapi Palace Museum, Istanbul. 
(Hat tip: S. and Martin H.) 

Siyer-i_Nebi_12 
Mohammed, on a blue donkey, touching hands with the Archangel Gabriel, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_22 
Detail from the picture above. 

Siyer-i_Nebi_32 
Mohammed standing before the Kaaba in Mecca, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_42 
Mohammed receiving a vision near Mecca, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_52 
The Archangel Gabriel giving the Annunciation to Mohammed, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_62 
Mohammed and his followers having a rendezvious with soldiers, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_72 
Mohammed on his deathbed; his face is covered, and another man’s face is over his. From the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_82 
Mohammed with his daughter Fatima and son-in-law, Ali, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Siyer-i_Nebi_92 
Mohammed and his followers travel to Mecca, from the 1595 illustrated edition of the Siyer-i Nebi. Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turkey. 

Mo_on_rug2 
The unattributed image of Mohammed sitting on a rug at a banquet was posted on the blog of a Dutch-Iranian academic. 

lastjudgment302 
Mohammed is depicted in this painting at the upper right, riding on a camel. The painting is called “The Day of the Last Judgment”; unsigned but attributed to the artist Mohammad Modabber. Undated, but likely from the late 19th century. In the Reza Abbasi Museum Collection (Iran). Published in the book Coffee-House Painting, by Hadi Seyf (published by the Reza Abbasi Museum). 

lastjudgment30D2 
Detail of the painting above, showing Mohammed on a camel overseeing the judgment of mankind, with other prophets on a staircase to the left. 

lastjudgment252 
Mohammed is depicted in the center of this painting, with his face covered. The painting is also called “The Day of the Last Judgment”; signed by the artist Mohammad Modabber, from 1897. In the Sa’d-Abad Cultural Collection (Iran). Published in the book Coffee-House Painting, by Hadi Seyf (published by the Reza Abbasi Museum). 

lastjudgment25D2 
Detail of the painting above, showing Mohammed in the lower center with his face covered, observing angels using the scales of justice. Other holy men, also with their faces covered, can be seen on the left. 

Muhammad_Hubal2 
Mohammed at the Kaaba, supervising the removal of pagan idols, including Hubal, the chief diety of Mecca prior to Mohammed’s introduction of Islam. 
(Hat tip: Luuk) 

mo_aisha_daughter2 
Mohammed and his wife Aisha freeing the daughter of a tribal chief. From the Siyer-i Nebi. In the Topkapi Palace Library, Istanbul. 

mo_fatima_ali2 
Mohammed giving his daughter Fatima in marriage to his cousin Ali. From the Siyer-i Nebi. In the Topkapi Palace Library, Istanbul. 

mo_uhud2 
Mohammed (in green, lower left) marching to the Battle of Uhud. From the Siyer-i Nebi. In the Museum of Turkish and Islamic Art, Istanbul. 

gabapptomo2 
The Angel Gabriel appearing to Mohammed, on Mount al-Noor (a hill near Mecca where Mohammed received his first visions; you can find it on this map of Mecca as “al-Nour,” upper right). A miniature illustration from the biography of Mohammed entitled Siyar-i Nabi, by Ahmed Nur Ibn Mustafa, published in Turkey, 18th century. 

miraj1517scratch2 
Mohammed on the “Miraj,” or Night Journey, riding on Buraq amidst angels. From the Khamsa of Nizami, Shirazi style of painting, Persia, 1517 AD. This is one of the clearest examples of Mohammed being painted originally with his face visible, but having it later scratched out by a religious zealot. Published in the book Islamic Art

ascent2 
The Ascent of Mohammed to heaven on Buraq. From a Persian manuscript, c. 1570. Opaque watercolor and gold on paper. From the collection of the Fine Arts Museums of San Francisco. A full-size image of the full painting can be viewed here. A catalog listing gives the specifics of the work here
(Hat tip: Brett K.) 

alicalif2 
Mohammed (top, veiled) and the first four Caliphs. From the Subhat al-Akhbar. Original in the Austrian National Library (Österreichische Nationalbibliothek) in Vienna. 

prorok22 
Mohammed enthroned in heaven, attended by angels. Likely Persian, but date and location unknown. 

Mahometgrotte2 
Mohammed (with face not visible) lying (possibly dead) in a grotto, with anachronistic Mongol warriors looking on. 

mahomet-12 
Indian or Asian painting of Mohammed receiving visions. 

M85_237_442 
Mohammed flying over Mecca during the miraj, his ascent to heaven. Turkey, early 17th century. From the Los Angeles County Museum of Art

Mo_Kaaba_BNF2 
Mohammed (seated on a white horse, head shrouded in sacred fire) destroying the idols at the Ka’aba in Mecca. From an 11th-century Persian miniature, housed in the Bibliotheque Nationale, Paris. 

ascension_mahom2 
Mohammed ascending to Paradise. 16th century painting, currently housed in the Seattle Art Museum. 

louvre_gab_mo2 
The Archangel Gabriel appearing to Mohammed. An illustration from a 1594-5 Turkish edition of the Siyer-i-Nabi. In the Louvre Museum, Paris. 

gabriel_medina2 
The Archangel Gabriel inspiring Mohammed in the Medina Mosque. 18th century Ottoman painting, purportedly a copy of an image in an 8th century Koran (though that seems unlikely). In the Museum of Turkish and Islamic Art, Istanbul. 

moparadise3 
“Mohammed’s Paradise,” a rare supposedly 11th-century miniature from the volume The History of Mohammed, produced in Persia in 1030. (Though the style seems much later than 11th century.) It is not clear which figure is Mohammed — see detail below. Now in the Bibliotheque Nationale, Paris. 

moparadise22 
Detail from the picture above. Mohammed is likely the figure entirely engulfed in gold flame; the man with the green turban is most probably the semi-mythological figure Khidr, or Abu Bakr. Mohammed may also be one of the other figures elsewhere in the picture. 

WorcesterMo2 
Mohammed riding Buraq up to Paradise. Date unknown. Currently housed in the Worcester Art Museum, Massachusetts. 

KhamsaMo2 
Mohammed riding Buraq up to Paradise. 1504 A.D. illustration from the Khamsa of Elyas Nezami. Original in a private collection. 

dossier_mahomet2 
Mohammed (face not visible) in an illustration of an episode from the Koran. 

hilye-i_serif2 
The Hilye-i Serif, by Hafiz Osman, 17th century. This is a calligraphic verbal description of Mohammed, as opposed to an actual representation of him. Such “word pictures” began to supplant visual depictions starting in the 1600s. In the Topkapi Palace Library, Istanbul. 

259554.imgcache2 
This graphic taken from an Islamic Web site features a depiction of Mohammed with his face obscured by a numinous glow. 
(Hat tip: Raafat.) 

n2daqe2 
This contemporary Iranian image apparently shows Mohammed and Ali from the back. 
(Hat tip: Raafat.) 

T.AS_.MID.0522 
This photo, taken recently by Andrew Stern at the Al-Huda squatter’s camp in Baghdad, shows Iraqi children with a poster that includes what at first appears to be a portrait of Mohammed (at the lower left, with his face whited out). However, according to the author of this page, this poster — the original of which can be viewed here – actually shows the 12 Imams of Shi’ite Islam, starting with Mohammed’s son-in-law Ali (who is also the figure depicted in the larger portraits) and culminating with the hidden “12th Imam,” who is shown with a blank face (because he has not yet appeared). Even though this picture therefore probably does not depict Mohammed (as originally thought), it will remain on this page for informational purposes. 

.

VII – European Medieval and Renaissance Images

European Medieval and Renaissance Images 


Medieval and Renaissance Christian and secular artists had no religious restrictions regarding depictions of Mohammed, and were free to show his face and body in their entirety. 


Mahumeth 
Illustration depicting a schematized Mohammed from an early medieval Latin translation of the Koran, from a manuscript in la Bibliotheque de l’Arsenal, in Paris. This may be the earliest known depiction of Mohammed, possibly dating from the mid-12th century. This reproduction is from the book Naissance de l’Europe, by Robert S. Lopez (published 1962) (taken from Deux traductions latines du Coran, by Marie-Therese D’Alverny [published 1948]). 
(Hat tip: joker-x.)


c_14_bnf 
Mohammed preaching, with historically inaccurate landscape and clothing (a common problem in medieval and Renaissance paintings, which usually showed fashions contemporary with the time the painting was made, rather than costumes of the era depicted). Illustration ca. 1400-1425, taken from Boccaccio’s De Casibus Virorum Illustrium (early 15th-century French translation by Laurent de Premierfait); drawn by the “Master of Rohan.” The manuscript is currently in the Bibliothèque Nationale de France. The same illustration in the context of its manuscript page can be seen here. According to the iconography of the time, the dove on Mohammed’s shoulder indicates that he is a false prophet trying to convince his listeners that he is associated with the Holy Spirit (of which the dove is a symbol). 

mohameddemons2 
This picture is of an early Renaissance fresco in Bologna’s Church of San Petronio, created by Giovanni da Modena and depicting Mohammed being tortured in Hell. 
(Hat tip: brenda.) 

ITALY ATTACKS CHURCH PLOT 
In 2002, Islamic extremists plotted to blow up the church in order to destroy the image. 

machomet 
The fresco is in an inaccessible part of the church and is now only visible at an angle from a distance; this old black-and-white image is one of the few official photos ever taken that shows a straight frontal view of the figures. 

Dendermonde1 
This wooden sculpture in the Church of Our Dear Lady in Dendermonde, Belgium depicts Mohammed on the ground, clutching the Koran, being trampled on by angels. As first reported at The Brussels Journal, “The sculpture represents the triumph of Christianity over Islam.” It was carved by the 17th-century sculptor Mattheus van Beveren. 
(Hat tip: Matthias and foreign devil.) 

Dendermonde2 
This photo shows the entire sculptural group, with the angels holding up the pulpit as they stand on Mohammed. 

0144v HoraePrintHHCpic10b 
An earlier scene of Mohammed being trampled was depicted in this ca. 1500 woodblock print, which was used and reused in various liturgical books of the era. It shows the allegorical Faith (“Foy”) stepping on Mohammed (“Machomet”) who presumably represents heresy or disbelief. The image on the left shows a closeup of the print, while the one on the right shows another version of it in context on a manuscript page. A full series of images showing the traditional Virtues stepping on historical tyrants can be found here (including Faith stepping on Mohammed), here (Justice stepping on Nero), here (Force steps on “Holoferne”) and here (Temperance steps on Tarquin). 
(Hat tip: Martin H.) 

Leyden_Mo_Sergius 
This 1508 engraving by Dutch artist Lucas van Leyden illustrates a legend about Mohammed that circulated in Europe during the medieval era; according to a 1908 New York Times article which reprinted this image, “The famous print of the year, 1508, is an illustration of the story of the Prophet Mohammed and the Monk Sergius. Mohammed, when in company with his friend Sergius, drank too much wine and fell asleep. Before he awakened a soldier killed Sergius and placed the sword in Mohammed’s hand. When the prophet wakened the soldier and his companions told him that while drunk he had slain the monk. Therefore Mohammed forbade the drinking of wine by his followers.” A high-resolution reproduction of this engraving can be viewed here, and a museum catalog listing giving all its specifics ishere, which states the current location of the print as the Fine Arts Museums of San Francisco. 
(Hat tip: Martin H.) 

Leyden_Mo_Sergius_detail 
Here’s a close-up detail of the same picture, showing Mohammed asleep on the left and the soldier on the right placing the sword on his lap. Notice, as usual, Mohammed’s anachronistic and culturally inaccurate clothing. 

. 
gothem_muhammed 
The church in the town of Gothem on the Swedish Island of Gotland features this wall painting, which depicts (from left to right) the Pope, St. Christopher, baby Jesus, and Mohammed. According to this scholarly paper (pdf file), “An early example of how Muhammad was used in the early reformation comes from a wall painting in the Gothem church on Gotland (an island situated on the East coast of Sweden) from the middle of the 16th century. The painting depicts St Christopher, Jesus as a child, the Pope and Mohammad. St Christopher caries the child on his shoulder, saving it from the water in which the Pope and Muhammad perish. How do we understand this painting? The propaganda is directed towards Catholicism. The drowning, nameless pope is humiliated by being associated with Muhammad and Islam; the false prophets perish together.” 
The photos seen here were taken by a Danish photographer and originally posted on a site that is no longer online. 
(Hat tip: Martin.)

Link directly to this section about the Gothem church paintings.

gothem_muhammed_detail 
Here is a close-up detail of the Mohammed figure. According to these two Swedish articles, the Gothem church paintings were undergoing renovation when the Danish cartoon controversy broke, and local experts, fearful that Islamists would attack the church, began to claim that the painting depicts not Mohammed the Prophet, but instead the Ottoman Sultan Mohammed IV (better known as Mehmed IV), who had a similar style of mustache. But Mehmet IV was Sultan during the failed Seige of Vienna in the late 17th century, which was over a century after the painting is thought to have been created. More likely is that the artist drew Mohammed the Prophet sporting the type of mustache that was popular at the time the painting was made. Interestingly, these wall paintings were probably made during the period that Gotland was part of Denmark, making this the original Danish Mohammed cartoon. 
(Thanks to Martin for the translations.) 

xxah4 
This mezzotint print by German artist Johan-Jacob Haid was made in the mid-1700s, and is almost certainly a portrait of Mohammed. A larger-size image can be seen here
(Hat tip: Martin.)


Chroniques_martiniennes 
Mohammed preaching, while wearing European-style Renaissance attire; an illustration from the book Chroniques martiniennes (ca. 1475). In the collection of the New York Public Library

Mohammed_Machometus_CLIv 
Colored Renaissance print showing Mohammed at court, with wildly inaccurate fashions. From The Nuremberg Chronicle, originally published in 1493. This illustration is from the Morse Library, Beloit College edition. 
(Hat tip: Jheka.) 

The following two peculiar line drawings show Mohammed dressed in Renaissance-era German garb and not behaving as one might expect: 

drunkenmohammed 
“His Wife Scolding the Drunken Mohammed,” German woodcut print, c. 1481. Source (for this image and the one below): The Illustrated Bartsch. Vol. 83, German Book Illustration before 1500: Anonymous Artists, 1481-1482. Series title: Reysen und Wanderschaften durch das Gelobte Land / Travels and Wanderings Through the Holy Land
(Hat tip for this image and for the following image: Brett K.) 

Vines 
“Mohammed Cursing the Vines,” German woodcut print, c. 1481. Presumably Mohammed is cursing the vines for producing the grapes that got him drunk. 

.

VIII – Miscellaneous Mohammed Images

There have been depictions of Mohammed in every era and in nearly every country in the world. This “Miscellaneous” section of the Archive encompasses Mohammed depictions from periods and locations not covered in other categories: 


scotusnfrieze 
The North Frieze on the Supreme Court building in Washington, DC features a bas-relief sculpture of Mohammed, among several other historical law-givers. He is in the center of this image holding a curved scimitar; on the left is Charlemagne, and on the right is Byzantine Emperor Justinian. You can download a detailed pdf of the Supreme Court friezes here. The urban legend site Snopes.com has info about the frieze in this entry. A slightly less clear photo of Mohammed in the frieze can be found here, as part of this article which gives some background on the sculpture. (See below for a different courthouse Mohammed that met a less happy fate.) 
(Hat tip: js, C. Reb, and Matt R.) 

clifford0104 
In 1928, Liebig’s Extract of Meat Company (a German firm which had developed concentrated beef extract and bouillon cubes) issued a series of advertising trading cards to promote its canned beef extract products. The 1928 card set (one of hundreds of different designs issued by the company over the years, on various themes) illustrated six different pivotal points in Mohammed’s life. The most beautiful of the cards was the second one, seen here, which showed the Archangel Gabriel escorting Mohammed up to the presence of Allah in Paradise — the climax of his legendary “Night Journey.” The full set of all six cards are visible near the bottom of this page. 
(Hat tip: karmic inquisitor.) 

Ogden_Mohammed1 
cigarette card showing an artist’s impression of Mohammed, manufactured by the Ogden Cigarette company, printed sometime around the turn of the 20th century. 
(Hat tip: Martin.) 

LSE7298ffgf LSE7298 
On August 18, 1925, the British newspaper The Star published this cartoon by illustrator David Low showing cricket sports hero Jack Hobbs towering over other historical figures — including Mohammed (spelled the old-fashioned way, “Mahomet,” on his pedestal). A 2006 article in the London Times stated, “According to a Calcutta correspondent, when [this cartoon] appeared in the Indian version of theMorning Post, it ‘convulsed many Muslims in speechless rage. Meetings were held and resolutions of protest were passed’.” In contrast to the “cartoon controversies” of the 21st century, however, the fury in the Muslim world over this cartoon was almost completely ignored by the Europeans. The picture on the right is a close-up detail of the Mohammed figure in the original cartoon. From The British Cartoon Archive, University of Kent
(Hat tip: Martin H.) 

mohammed-at-mecca 
Mohammed at Mecca, by Andreas Muller, late 19th century; this is a photogravure reproduction printed in 1889; the original is in the Maximilianeum Gallery, Munich. Mohammed is the one on the camel, and is depicted casting the idols out of the Kaaba. 
(Hat tip: little old lady and Andrew.) 

1139698802_0 
Certain towns in southern Spain hold an annual festival called “Moros y Cristianos” (“Moors and Christians”), which celebrates theReconquista – the recapture of the Iberian Peninsula by Christian Spaniards from the Muslim colonizers who had invaded centuries earlier. In some locales, at the climax of the festival, townspeople burn Mohammed in effigy. The Mohammed figure, called La Mahoma, is usually bigger than life-size and in full costume. The picture here shows La Mahoma from the 1920 Moros y Cristianos festival in the town of Biar, near Alicante. But according to this site, some of the villages are planning to tone down their celebrations this year by not having La Mahoma at all. And artists in the city of Valencia are now afraid to make sculptures that mock Mohammed in their annual satirical Fallas festival. 
(Hat tip: foreign devil.) 

image6 
A photo essay on this site shows La Mahoma of Biar being paraded through the town in the 2000 Moros y Cristianos

image3 
A municipal fraternal organization maintains the tradition of La Mahoma from year to year. 

Deutsche Oper setzt Mozart-Oper "Idomeneo" ab 
On September 25, 2006, the Berlin opera house Deutsche Oper cancelled scheduled performances of Mozart’s opera “Idomeneo” out of fear that Muslim extremists might commit acts of terror in response to the production. The original Mozart score made no mention of Mohammed or Islam, but the contemporary German version — first performed without incident in 2003 — shows a character displaying the severed heads of four religious figures: Poseidon, Buddha, Jesus and Mohammed. The picture shown above comes from a 2003 rehearsal of the opera

mozart1 mozart3 
These two additional images of Mohammed’s head in “Ideomeneo” come courtesy of the Drinking From Home blog; the photo on the left shows an actor playing Mohammed before his head is removed; and the other picture shows Mohammed’s head sitting on a chair on the right. 

mohammedfresco 
This contemporary drawing of Mohammed is a thoughtful attempt to show what he might have actually looked like in real life, based on scholarly research into the earliest known descriptions of him, and into the type of clothing worn in Arabia during his lifetime. 
(Hat tip: Rob.) 

muhammadfactology 
This unusual drawing of a dark-skinned Mohammed comes from a site about Factology, an obscure messianic Islamic-themed schismatic religious group which is based on the teachings of Dr. Malachi Z. York
(Hat tip: Raafat.) 

confutopia 
This advertisement for Taiwan’s “Confutopia Church” (a combination of “Confucius” and “utopia”) shows Mohammed holding hands with a pantheon of historical spiritual leaders. The figures, from left to right, are: A Taiwanese aborigine, Mohammed, Confucius, Jesus, Buddha, Socrates, and Lao-Tzu. (The first figure might instead be Krishna — it’s not clear). 
(Hat tip: David B.) 

confu_mo_actor_2 confu_mo_actor 
Zombietime reader David B. also sends these photos of Confutopia members performing at Hsuan Chuang University in 2008. The group photo features students portraying (from left to right): Lao-Tzu, Buddha, Socrates (with question mark), a fan, Confucius, Jesus, and Muhammad. The large photo on the left is a close-up of the actor portraying Mohammed; notice the golden crescent and star (the symbol of Islam) on his chest, despite his odd headgear. 

confu_mo_dancing_2 confu_mo_dancing 
The second photo shows the same actors doing a hip-hop dance performance; the photo on the left is a close-up of Mohammed dancing. 

scientology1 
This picture from a Scientology book for volunteer ministers is quite similar to the Confutopia image (seen above); both show Mohammed as one among several famous spiritual leaders throughout history. In this picture, a Scientologist (on the left) towers over (in order, left to right) Mohammed, Jesus, Confucius, Buddha, Lao-Tzu, Zoroaster, Moses and Abraham. (The last figure is not named, but may be Adam.) Higher level Scientology materials explain how Scientology is superior to all other religions (including Islam), because they are nothing more than “engrams” falsely implanted in our minds. 
(Hat tip: Anonymous Japan.) 

scientology2 scientology3 
On the left is a close-up of Mohammed (along with Jesus and a Scientologist) taken from the picture above; and on the right is another version of the same photo, this time with a different Scientologist and different background colors. This second image was found at theRefund and Reparation site, and was originally taken from The Scientology Handbook
(Hat tip: Anonymous Japan.) 

02_01_mahoma 
This Chilean scholastic site features a modern veiled portait of Mohammed — a rarity in a non-Islamic country. 

VargaTriptychMo 
New York artist Christina Varga created this neo-Byzantine portrait of Mohammed (with Arabic calligraphy instead of a face) in 2002 as part of a triptych showing Mohammed, Jesus and Buddha which was displayed at The Cathedral Church of Saint John the Divine in New York City. The artist’s caption for her Mohammed portrait says, “Mohammed the Prophet (peace be upon him) stands before the green domed mosque of Medina called the Prophet’s Mosque. Because it is forbidden to represent his face calligraphy commanding all to maintain a pure body and spirit and declaring the greatness of Allah the one True God covers it. Mohammed’s hands are in a position of Surrender – the definition of Islam. His halo represents the flames surrounding his body in Islamic iconography.” 
(Hat tip: Raafat.) 

Dmohammed 
Contemporary Marxist artist Erin Currier created this portrait of Mohammed; it now resides in a private collection. 
(Hat tip: Raafat.) 

class1 
This 1930s-era glass painting from Senegal shows Mohammed’s flight from Mecca to Medina in 622 A.D. It’s currently for sale at this online African art gallery
(Hat tip: Leigh F.) 

MoBeard1 MoBeard2 
The Mevlana Museum in the Turkish City of Konya houses an extremely rare relic from Mohammed’s body itself: this antique box contains what is said to be Mohammed’s beard. Tour guides at the museum say that such relics were taken from across the Middle East by Ottoman Sultans and brought back to Turkey to preserve them from fundamentalist Islamic sects (such as the Wahhabis of Saudi Arabia) that sought to destroy idolotrous Mohammed relics even centuries ago. These photos were taken and submitted by Archive reader “HypnoToad.” (More photos of the museum can be seen here.) The museum also has a reliquary which supposedly houses one of Mohammed’s teeth.