Hayvanlar İçerisinde Allah’ı En Az Zikreden Hayvan Eşektir Ve Günde 5000 Defa Allah Der. Et Yiyen Hayvanlar Her İstedikleri Hayvanı Avlayıp Yiyemezler. Hayatta Olan Hayvanların Etleri Leş Yiyenler Haramdır. Eğer Yeseler, Ceza Görürler

I – İddia: Hayvanlar İçerisinde Allah’ı(c.c) En Az Zikreden Hayvan Eşektir. Ve Günde 5000 Defa Allah Der. Et Yiyen Hayvanlar Her İstedikleri Hayvanı Avlayıp Yiyemezler. Bediüzzaman’a Göre Leş Yiyen Hayvanlar, Her Ne Kadar Temizlik Ve Sıhhiye Memuru Olsalar Da, Önlerine Çıkan Her Hayvanı Yiyemezler. Evet, Âkilüllahm Hayvanların Helâl Rızkları, Vefat Etmiş Hayvanların Etleridir. Hayatta Olan Hayvanların Etleri Onlara Haramdır. Eğer Yeseler, Ceza Görürler

II – Konuya Lokam Suresinden Cevap: O Hâlde Yürüyüşünde Mu‘Tedil Ol; Sesini De Alçalt! Çünkü Seslerin En Çirkini, Elbette Eşeklerin Sesidir!

III – Leşçi Hayvanlar Canlı Hayvanları Yiyemezlermi?: Avını Öldürmeden Yemeye Başlayan Sırtlan (+18)

.

I – İddia: Hayvanlar İçerisinde Allah’ı(c.c) En Az Zikreden Hayvan Eşektir. Ve Günde 5000 Defa Allah Der. Et Yiyen Hayvanlar Her İstedikleri Hayvanı Avlayıp Yiyemezler. Bediüzzaman’a Göre Leş Yiyen Hayvanlar, Her Ne Kadar Temizlik Ve Sıhhiye Memuru Olsalar Da, Önlerine Çıkan Her Hayvanı Yiyemezler. Evet, Âkilüllahm Hayvanların Helâl Rızkları, Vefat Etmiş Hayvanların Etleridir. Hayatta Olan Hayvanların Etleri Onlara Haramdır. Eğer Yeseler, Ceza Görürler

Hayvanlar, Allah’ın memurlarıdır, O’na Aynadarlık Yapar ve O’nu Zikrederler


Dışarıdan hayvanlar alemine baktığımızda belki fark edemiyoruz ama hayvanlar da insanlar gibi Allah’ı zikreder. Ama biz onları anlayamayız. İlk duyduğumda bende çok meraklanmıştım “Bir hayvan Allah’ı nasıl zikreder diye? “ sordum kendi kendime ve işte cevabı:

İnsan dışındaki hiç bir varlık, Allah’a olan zikrini, teşbihini aksatmaz. Şayet aksatmışsa, o ölmüştür. Peygamberimiz (s.a.v):
“Hayvanların eceli, teşbihlerinin bitimine bağlıdır”
buyurur.

Hayvanlar içerisinde Allah’ı(c.c) en az zikreden hayvan eşektir. Ve günde 5000 defa Allah der.


Ormanlar kralı diye tanıdığımız aslan günde 50.000 defa “La ilahe İllallah” der.

Allah’ı zikreden hayvanları saymakla bitmez. Mesela arı, bizler arının sesine vızıltı deriz fakat bilim adamlarınca yapılan araştırma ve deneyler sonucu arının aslında Allah dediği anlaşılmıştır

Peygamberimiz(sav) buyuruyor ki: “horozun öttüğünü işittiğinizde Allah’tan dilediklerinizi isteyin. Zira o horoz melek görmüşte öyle ötmüştür. “

karıncalar hareket ettikleri her an çalıştıkları her an allah diye zikrederlermiş….

Yine Peygamberimiz(sav) buyuruyor ki: “Eşeğin anırmasını işittiğinizde hemen Allah’a sığının (euzü besmele çekin) zira o eşek şeytan görmüştür de onun için anırmıştır.Bazı Hayvanlar Yeryüzünün ve Denizin Temizlik ve Sıhhiye Memurlarıdır

Bediüzzaman’a göre âkilüllahm denilen kartal, kurt ve karınca gibi hayvanlar her gün yeryüzünü ve denizi pisliklerden temizlemektedirler. Onlar Allah tarafından görevlendirilmiş temizlik ve sıhhiye memurlarıdırlar. Eğer onlar temizlemeseydiler, yeryüzü ve denizler pislikten geçilmez ve yaşanmaz bir hale gelirdi:


Et Yiyen Hayvanlar Her İstedikleri Hayvanı Avlayıp Yiyemezler

Bediüzzaman’a göre leş yiyen hayvanlar, her ne kadar temizlik ve sıhhiye memuru olsalar da, önlerine çıkan her hayvanı yiyemezler. O’na göre onların helâl rızkları vefat etmiş hayvanlardır. Sağlam hayvanlar onlara haramdır:

“Evet, âkilüllahm hayvanların helâl rızkları, vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler, ceza görürler. “Boynuzsuz olan hayvanın kısâsı (hakkı) kıyamette boynuzludan alınır” diyen hadîsin ifadesi gösteriyor ki: Gerçi hayvanların cesetleri çürür; fakat ruhları bâki kalan hayvanların kendi aralarında dahi, onlara uygun bir tarzda, âhirette cezâ ve mükâfatları vardır. Ona binaen et yiyen hayvanlara sağ hayvanların etleri haramdır denilebilir.”


Bülbülün Yaratılmasının Hikmetleri

Bediüzzaman, diğer hayvanlar gibi Bülbülün de boşu boşuna yaratılmadığını, birçok hikmetlere mebnî olarak yaratıldığını ve hikmetli Yaratıcı’nın onu beş gaye için istihdam ettiğini söyler:

“Birincisi: Hayvanat kabîleleri namına, nebâtat taifelerine karşı olan şiddetli münasebâtı ilana memurdur.

İkincisi; Rahmân’ın rızka muhtaç misafirleri hükmünde olan hayvanat tarafından bir Rabbânî hatiptir ki, Rezzâk-ı Kerîm tarafından gönderilen hediyeleri alkışlamakla ve sevinci ilan etmekle görevlidir.

Üçüncüsü: Bütün kuşlara yardım için gönderilen nebâtata karşı güzel bir karşılık verir. 

dördüncüsü: Allah’ın huzurunda en lâtif bir tesbihi, en lâtif bir şevk içinde, gül gibi en lâtif bir yüzde takdim eder

“O’nun (Allah’ın) alnından yakalayıp denetlemediği hiç bir canlı yoktur” (Hud Suresi, 56) ve “O (Allah) rızık verendir”. (Zariyat Suresi, 58

http://www.estanbul.com/hayvanlar-nasil-ibadet-eder-242102.html#.Vj5xw7fhDIU

.

II – Konuya Lokam Suresinden Cevap: O Hâlde Yürüyüşünde Mu‘Tedil Ol; Sesini De Alçalt! Çünkü Seslerin En Çirkini, Elbette Eşeklerin Sesidir!

Kuran’da Eşeğin Sesi Neden En Kötü Ses Olarak Belirtilmiştir?

“O hâlde yürüyüşünde mu‘tedil ol; sesini de alçalt! Çünkü seslerin en çirkini, elbette eşeklerin sesidir!” (Lokman, 31/19)

BEDİRHABER- Kur’an’da yer alan ifade, insanlara verilen bir edep dersidir. İnsanların hayvanlar gibi, bağırarak konuşmamaları, avaz avaza gürültülü bir ortam oluşturmamaları için yapılan bir karşılaştırma söz konusudur. Yani, eşeğin sesinin çirkinliğinden ziyade, onun yüksek periyoduna, insanların kulaklarını tırmalayan yönüne işaret edilmiştir. Bununla, insanlık camiasında yüksek sesle, konuşmanın, bu asra işaretiyle de müzik aletlerinin, radyo ve televizyon seslerinin sonuna kadar açılmasının doğru olmadığına, insanları rahatsız edeceğine işaret edilmiştir.

Kur’an, insanlara hitap ediyor ve insanların anlayacakları dilden konuşuyor. Araplar cahiliye döneminde yüksek sesle konuşmayı marifet sayıyor, sesini fazla yükselterek karşıdakine üstünlük sağlamaya çalışıyorlardı (Kurtubî, ilgili ayetin tefsiri). Kur’an’da bu adetin çirkinliğine işaret edilmiş, örnek olarak da Araplar arasında bir çok yönden kötü bir misal olarak kabul ettikleri eşeğin sesini vermiştir ki, tesirini göstersin.

Diğer taraftan, bazı kişilerin kabadayılık yapıp yüksek sesle ve uyumsuz cümlelerle konuşmaları, hem onların kültür yapısını, eğitim seviyesini yansıtır, hem de insanlara saygısızlıklarını gösterir. Cenâb-ı Hak o gibilerin ölçüsüz kaba konuşmalarını saygılı ve medenî bir kalıba dökmelerini sağlamak için “O hâlde yürüyüşünde mu‘tedil ol; sesini de alçalt! Çünki seslerin en çirkini, elbette eşeklerin sesidir!”* (Lokman, 31/19) *şeklinde uyarıcı bir benzetmede bulunuyor. (bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Lokman Suresi 19. ayetin tefsiri)

Bu açıklamalardan, bir çok yönden bir edep ve adap dersi verilen bu ayetin bunca hikmetlerini görmeyip, kendimizce bir kusur telakki ettiğimiz eşeğin sesine takılmanın ne kadar yanlış olduğu açıkça görülmüştür.

Demek, bize düşen, bizi yaratan Allah’ın sonsuz hikmetine, ilmine, kudretine, doğruluğuna inanmaktır; anlamadığımız şeyleri kendi cehaletimize vermektir. Bu da önemli bir edep dersidir biz insanlar için…

Öte yandan; Mevlana Hazretleri, bir gün medresesinde ders verirken talebelerine: “Allah (c.c.) Kur’an-ı Mecid’inde, en çirkin ses eşeğin sesidir.” buyuruyor. “O kadar hayvanın içerisinde eşeğin seçilmesindeki hikmeti nedir?” diye sordu.

Talebeleri, bu meselenin açıklamasını kendisine rica ettiler.
Mevlana:

“Her hayvanın kendisine mahsus bir zikri, tesbihi, iniltisi vardır. Mesela devenin böğürtüsü, aslanın kükremesi, av hayvanlarının inlemesi, sineklerin vızıltısı, arıların uğultusu onların zikirleridir. İnsanların tesbihi ve zikri olduğu gibi gökteki meleklerin de vardır. Halbuki biçare eşek sadece iki vakitte anırır. Birisi, cinsi yakınlık istediğinde, diğeri acıktığında.

Demek ki eşek, şehvetinin ve boğazının esiridir. Gönlünde Allah’a ait bir dava, bir sevda bulunmayan, sadece midesini ve şehvetini düşünen birisinin sesi Allah katında eşek sesi gibidir veya daha aşağıdır.

.

III – Leşçi Hayvanlar Canlı Hayvanları Yiyemezlermi?: Avını Öldürmeden Yemeye Başlayan Sırtlan (+18)

avını öldürmeden yiyen sırtlan

http://www.izlesene.com/video/avini-oldurmeden-yemeye-baslayan-sirtlan-18/8796596

 

Bir Cevap Yazın