Dünyanın Hakimi Şeytan ise, Ona Tapmayı Tercih Ederim

I – Bu Adamlar Potansiyel Mehdi İse, İslamiyeti Yaşayan En İyi Ülke Arap Ülkeleri, IŞİD’in Uyguladığı Gerçek İslam İse Ben Müslüman  Değilim, Şeytanı Tercih Ederim!

II – Dünya’nın Hakimi Şeytanmı Yoksa Tanrı mı? İncil’de Yeralan Ayetlere Göre Dünya’nın Hakiminin Şeytan Olduğu Gerçeği!

III – Hristiyan Form Sitesinde Dünya’nın Hakimin Kim Olduğuna Dair Tartışma:Şeytan Tanrı izin Verdiği İçin mi Dünya’da Kötülük Yapabiliyor? Belki Tanrı Sandığınız Kadar Güçlü Değildir?

IV – İncil’e Göre Dünya’ya Hükmeden Şeytan İşe, Şeytan İle Tanrı Aynı Şey Olabilirmi? Tanrı Aslında Kötülüğün Kendisi Olabilir mi?

V – Eğer Şeytan Dünya’nın Hükmedebilecek Kadar Kudretliyse Neden Tanrı’yı Yenerek Ahirete de Hükmedemesin ki? Eğer Şeytan Bu Dünya’ya Hükmedecek Kadar Güçlü İse Hesap Gününde Tanrı’yı Yenebilir ve Kendi Kırallığını Kurarak Ona İbadet Edenlere Kendi Cennetini Açabilir!

.

I – Bu Adamlar Potansiyel Mehdi İse, İslamiyeti Yaşayan En İyi Ülke Arap Ülkeleri, IŞİD’in Uyguladığı Gerçek İslam İse Ben Müslüman  Değilim, Şeytanı Tercih Ederim!

MEHDİLER

.

II – Dünya’nın Hakimi Şeytanmı Yoksa Tanrı mı? İncil’de Yeralan Ayetlere Göre Dünya’nın Hakiminin Şeytan Olduğu Gerçeği!

Bu dünyanın egemeni Şeytan mıdır? İ E/K H

İNCİLE GÖRE EVET

Matta 4:8-9……..İblis, İsa’yı…dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. “Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim. dedi.

Luka 4:5-8*……..İblis…O’na, “Tüm egemenlik…sana vereceğim” dedi. Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Sen bana taparsan, hepsi senin olacak. İsa…”Tanrı’nın olan Rab’be tap”…yazılmıştır.

Yuhanna 12:31……dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak.

Yuhanna 14:30……dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

Yuhanna 16:11……yargı konusunda – çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

2 Korintliler 4:3-4..Mesih’in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahi onların zihinlerini kör etmiştir.

2 Korintliler 11:14..Şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir.

Efesliler 2:1-2….Bu dünyanın gidişine…dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun, yani havadaki hükümranlığın egemenine…Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık.

Efesliler 6:11-12..İblis’in hilelerine karşi…kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına…

2 Timoteyus 2:26…kendilerini tutsak eden İblis’in tuzağından kurtulabilirler.

1 Petrus 5:8-9…..Düşmanınız İblis, yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi…

1 Yuhanna 5:19*….Biliyoruz ki…bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.

Esinleme 12:9……Büyük ejderha, İblis ya da Şeytan…tüm dünyayı saptıran…

.

II – Evet Ama Eğer Şeytan Dünya’nın Hükmedebiliyorsa Neden Ahirete de Hükmedenmesin, Tanrı’yı Yenemesin ki?

Sonuç?

Eğer Dünyanın Hakimi Şeytan ise, Bu Dünyada Şeytan Tanrı’ya galip gelebiliyorsa ve Tanrı’nın bunları durdurmak için gücü yetmiyorsa, pekala öldükten sonra da Şeytanın galip gelmeye gücü yetebilir. Daha dünyadaki Oğlu İsa Mesih’i kurtarmaya gücü bile yetmeyen güçsüz ve dünyada kötülükleri engelleyemeyecek bir Tanrı’ya tapmaktansa, Şeytan’a tapmayı tercih ederim.

 

II – Hristiyan Form Sitesinde Dünya’nın Hakimin Kim Olduğuna Dair Tartışma:Şeytan Tanrı izin Verdiği İçin mi Dünya’da Kötülük Yapabiliyor? Belki Tanrı Sandığınız Kadar Güçlü Değildir?

Tanrı izin verdiği içinmi şeytan dünyaya hükmediyor 1 Tanrı izin verdiği içinmi şeytan dünyaya hükmediyor 2

http://www.nairaland.com/1198/really-rules-world-jehovah-god

 

III – İncil’e Göre Dünya’ya Hükmeden Şeytan İşe, Şeytan İle Tanrı Aynı Şey Olabilirmi? Tanrı Aslında Kötülüğün Kendisi Olabilir mi?

Who Still Rules The World Today?

“Again, the devil took Him to a very high mountain, and showed Him all the kingdoms of the world and the glory of them; and he said to Him, “All these I will give you, if You will fall down and worship me.” Then Jesus said to him, “Begone, Satan! for it is written, ‘You shall worship The Lord your God and Him only shall you serve.'” Then the devil left Him, and behold, angels came and ministered to Him.” (Matthew 4:8-11 RSV)

EarthMany readers of The Bible are somewhat puzzled when they come across the above verses. Satan said that the kingdoms of the earth were the devil’s to give, and more surprisingly, Jesus Christ didn’t refute that claim!

Satan’s World, For Just A Little While Longer

When Lucifer (see Did God Create The Devil?) rebelled, he was defeated and cast down from the heavens back to the earth:

“How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground” (Isaiah 14:12 KJV).

Jesus Christ also described the fall, as He witnessed it in His pre-human form (see The Logos):

“I saw Satan fall like lightning from heaven.” (Luke 10:18 RSV).

Although he may not be absolutely confined to earth (e.g. Job 1:6), the earth is where Satan now resides and has his throne:

“And to the angel of the church in Pergamum write: ‘The words of Him who has the sharp two-edged sword. ‘I know where you dwell, where Satan’s throne is; you hold fast My Name and you did not deny My faith even in the days of Antipas My witness, My faithful one, who was killed among you, where Satan dwells.” (Revelation 2:12-13 RSV) (see That Old Serpent)”The Lord said to Satan, “Whence have you come?” Satan answered The Lord, “From going to and fro on the earth, and from walking up and down on it.” (Job 1:7 RSV)

The “god of this world”

Incredibly, The Bible refers to Satan as “the god of this world.”

“And even if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing. In their case the god of this world has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the likeness of God.” (2 Corinthians 4:3-4 RSV) (see What Does Satan Look Like?)

Satan’s Greatest Fear

Despite the horrendous evil that he is still inflicting upon humanity, Satan has already been defeated; he just hasn’t been removed yet (see The Lame Duck). The Return Of Jesus Christ will mark the end of Satan’s rule and influence on earth. He will soon get all that’s coming to him, and he knows it.

“But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short!” (Revelation 12:12 RSV)”Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key of the bottomless pit and a great chain. And he seized the dragon, that ancient serpent, who is the Devil and Satan, and bound him for a thousand years, and threw him into the pit, and shut it and sealed it over him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years were ended. After that he must be loosed for a little while. Then I saw thrones, and seated on them were those to whom judgment was committed. Also I saw the souls of those who had been beheaded for their testimony to Jesus and for the word of God, and who had not worshiped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life, and reigned with Christ a thousand years [see The Last Day]. The rest of the dead did not come to life until the thousand years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy is he who shares in the first resurrection! Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and they shall reign with Him a thousand years.” (Revelation 20:1-6 RSV)

“And when the thousand years are ended, Satan will be loosed from his prison and will come out to deceive the nations [see Could Satan Repent?] which are at the four corners of the earth, that is, Gog and Magog, to gather them for battle; their number is like the sand of the sea. And they marched up over the broad earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city; but fire came down from heaven and consumed them, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulphur where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night for ever and ever.” (Revelation 20:7-10 RSV)

Fact Finder: Did The Son of God appear to destroy the work of the devil?
1 John 3:8

http://www.keyway.ca/htm2001/20010504.htm

 

Şeytan İle Tanrı Aynı Kavramlar Olabilirmi?

.

IV – Eğer Şeytan Dünya’nın Hükmedebilecek Kadar Kudretliyse Neden Tanrı’yı Yenerek Ahirete de Hükmedemesin ki? Eğer Şeytan Bu Dünya’ya Hükmedecek Kadar Güçlü İse Hesap Gününde Tanrı’yı Yenebilir ve Kendi Kırallığını Kurarak Ona İbadet Edenlere Kendi Cennetini Açabilir!

Elbet Birgün Dünya’nın Hakimi Şeytanın Günü Gelecek;

Şeytanın daha güçlü görünmesi

 

 

ŞEYTANIN YILI’NDA SATANİST ÖRGÜT VE YENİ DÜNYA DÜZENİ*

Yazar Bertrand Solet (l’année du diable) Şeytanın Yılı adlı eserinde genç bir kızın gizli bir cemiyete sokulması ve ardından bu genç kızın uğradığı istismar söz konusu edilmektedir. Yaşadığımız çağda her gün bu ve buna benzer olayları işitmekte ve şahit olmaktayız. Misyonerlik faaliyetlerinin son derece yoğun yaşandığı bir ortamda gençlik savunmasız bir şekilde bu tür zararlı örgüt ve gizli yapılanmaların saldırısıyla karşı karşıyadır. Özellikle günümüz gençliğini bekleyen en büyük tehlike satanist örgüt yapılanmasıdır. Yeni dünya düzeni vaadiyle insanlar örgüte kazandırılmakta maddi ve manevi olarak sömürülmektedir. İlluminati dünya tarihinin en büyük gizli örgütü olarak faaliyet göstermekte ve dünyanın tüm ekonomik ve politik dengeleri bu örgüt mensuplarının elinde şekillenmektedir. Söz konusu örgüt dünyanın neresinde olursa olsun devlet idarelerinde, önemli iş kollarında, finans çevrelerinde belirleyici bir güce sahiptir. Devletlerin önemli makam ve görevlerinde temsilcilerinin bulunmasına son derece önem vermektedirler. Bütün dinlere karşı savaş açmış olan örgüt şeytansı “Yeni Bir Dünya Düzeni” kurma peşindedir. Bu düzende dünyayı şeytan kurtaracak ve tüm insanlara o hükmedecektir. Deccal ahir zamanda dünyaya inecek, insanlığı Tanrı’nın yolundan saptırarak bütün dünyaya savaş, açlık ve sapkınlık yayacak olan kişidir. Deccal aslında iblisin insan şeklidir. Eserde satanist ayini sırasında kullanılan işaret ve sembollere de dikkat çekilmektedir. Satanistler ayin ve şölen yeri olarak karanlık ve mezarlık gibi gizil yerleri seçerler. Siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu kıyafetler giyerler. İlluminati Deccal’in dünyayı kontrol altında tutması için kurduğu gizli örgüttür. Deccal’in dünyadaki beyin takımı da denilebilir.

www.turkishstudies.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=5929

 

Şayet Bu Dünya Değilde Cehennem Şeytana Aitse Hiç Korkmayın Çünkü Dünyada İyi İş Çıkarttığınız İçin Şeytan Size İşkence Değil Ödül Verecektir;

Cehhem Şeytana aitse sana ödül verecektir

.

 

 

Bir Cevap Yazın